Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Silver

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir srebra omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene srebra, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni srebra in ne portfelju delnic,
 • srebro je shranjeno pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni srebra z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • izdajatelj: WisdomTree Metal Securities Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.11.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 14,2840 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,9860 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,2586 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 21,0303 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,1137 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -7,3069 %