Vrednost enot premoženja

Nazaj

Income Fund Stars

Vrednost indeksa Income Fund Stars (Bloomberg: BNPIICFT Index) ne predstavlja vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Naložbena zvezda AS. O vrednosti enote premoženja bodo zavarovalci obveščeni v skladu s splošnimi pogoji. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja trinajstih mesečnih opazovanj v prvem letu izloči najmanj ugodno vrednost indeksa, tj najvišjo vrednost indeksa. To omogoča, da se sredstva naložijo ugodneje, kot pa če bi upoštevali vseh trinajst četrtletnih opazovanju v prvih treh letih.


Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 197,1366 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,2973 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,6302 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 6,3500 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,7961 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,6532 %