Vrednost enot premoženja

Nazaj

Zajamčeni AS 2

Naložba Zajamčeni AS 2 zagotavlja zajamčeni donos v višini 1,50 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,6727 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1267 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,7533 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,4998 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,2975 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,5677 %