Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 121,4800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,2340 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16,0267 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 21,1529 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 17,7360 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,1456 %