Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Gold & Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 96,0800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,8335 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 28,9838 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 27,5793 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 21,2213 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -9,1012 %