Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund*

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 57,9000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,7871 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,6021 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,7329 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,6017 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -7,9345 %