Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Strategic Metals & Energy Fund*

Naložbeni cilj investicijskega sklada SAFEPORT STRATEGIC METALS & ENERGY FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine, kot so npr. renij, tantal, molibden, srebro v fizični obliki ter v delnice in druge finančne instrumente, ki so vezane na nafto, plin ipd., kot tudi delnice in deleže v družbah, ki so dejavne na področju pridobivanja, nadaljnje uporabe ali predelave prej omenjenih surovin ter iz sektorja obnovljivih virov energije kot npr. sončne ali vetrne energije. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine v fizični obliki, v energijske surovine kot v deleže družb, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in nadaljnjo uporabo ali predelavo prej omenjenih surovin.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 26,3700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,0507 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,7901 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,8644 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3025 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,0759 %