Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Precious Metals 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PRECIOUS METALS 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato in srebro, ki ju dopolnjuje z manjšimi naložbami v druge plemenite kovine (npr. platina, renij, rutenij) v fizični obliki. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu, srebru in drugih plemenitih kovinah.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 98,5100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,5162 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,5271 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,1483 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,3863 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,9801 %