Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,8261 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,2727 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,6084 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,5130 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 32,8718 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 59,5373 %