Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 29,1518 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,0835 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,9053 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,3181 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,8423 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,2225 %