Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad, ima posebno mesto v naši ponudbi, saj je naš največji in najstarejši sklad. 1. januarja 2007 je praznoval 15. rojstni dan. V skladu z naložbeno politiko fleksibilne strukture naložb, ki je politika doseganja čim boljšega rezultata na kapitalskih trgih, se njegova struktura naložb sproti prilagaja razmeram na trgih. V obdobjih pozitivnih gibanj na delniških trgih so sredstva podsklada naložena pretežno v delnice, v obdobjih manj ugodnih razmer na delniških trgih pa se, zato da se ohrani vrednost premoženja vzajemnega sklada, portfelj prerazporedi v druge oblike naložb, kot so dolžniški vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,3977 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5774 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,0506 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,3426 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,3853 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,1212 %