Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,7260 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0452 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2080 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,4052 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3472 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,8928 %