Vrednost enot premoženja

Nazaj

Zajamčeni AS 

Naložba Zajamčeni AS zagotavlja zajamčeni donos v višini 2,25 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,2068 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1895 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,1280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,2500 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,9449 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,9035 %