Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,6790 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,4197 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,9484 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,8068 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,8392 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,2402 %