Vrednost enot premoženja

Nazaj

Ekskluziv


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4483 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,2618 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16,3293 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13,6278 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 22,6437 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,6573 %