Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 128,4300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7189 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,0085 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,3754 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18,8616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,6591 %