Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Dividendni, delniški 

Sklad Generali Dividendni je globalen. Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Sklad ima najmanj 85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah drugih skladov. Srce sklada predstavljajo velika multinacionalna podjetja: rudarska družba BHP Billiton, naftni multinacionalki Royal Dutch Shell in Exxon Mobil, farmacevtsko družbo Johnson&Johnson, Intel, Nestlé, Danone, P&G idr.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9,4179 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,6273 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,0678 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,4332 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,6018 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,8803 %