Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.11.2019
Država: ni podatka
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0065 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3169 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,4190 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,8209 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,1931 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: ni podatka