Vrednost enot premoženja

Nazaj

KD Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 12,8769 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,6226 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,1476 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,6753 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,6896 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,7164 %