Vrednost enot premoženja

Nazaj

KD Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,9686 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,8434 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,1218 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,3749 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18,9890 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 22,8484 %