Vrednost enot premoženja

Nazaj

Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad*

Naložbena politika

Naložbena politika sklada je opredeljena kot politika doseganja varnosti, likvidnosti in donosnosti z nalaganjem v vrednostne papirje in instrumente valutnega trga, s katerimi se trguje na romunskem organiziranem trgu. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve.

Zakaj investirati v KD Maximus

Razvoj trga in dobra investicijska priložnost: Hitra rast gospodarstva zahteva močno finančno podporo tako bančnega sektorja kot tudi kapitalskega trga. Odstotek celotnih bančnih sredstev bruto domačega proizvoda (BDP) Romunije je veliko ni`ji kot v državah EU, prav tako število investitorjev in življenjskih zavarovanj. Zato finančni sektor v Romuniji predstavlja velik potencial rasti in možnosti investiranja.

Tuji investitorji in gospodarska rast: Nova romunska zakonodaja na področju kapitalskega trga in postopna stabilizacija makroekonomskega okolja sta privabili veliko investitorjev, tako strateških kot tudi finančnih, ter s tem omogočili hiter razvoj trga. Romunski trg beleži visoke stopnje gospodarske rasti, ki so posledica strukturnih sprememb in prehoda države iz manj razvitega v razvito zahodno gospodarstvo.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 19.06.2014
Država: Romunija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,9656 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,7439 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,5083 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,2940 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,4855 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -13,9433 %