Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 08.12.2019 1,4671   EUR 25,4897 % 19,2570 % 30,7110 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 08.12.2019 19,4079   EUR 5,6684 % 5,9580 % 9,5872 %
Generali Dividendni, delniški  > 08.12.2019 9,4081   EUR 12,4846 % 8,4120 % 8,8900 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 08.12.2019 11,4112   EUR 6,5114 % 4,4045 % 4,4026 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 08.12.2019 2,3311   EUR 14,0571 % 10,8306 % 22,6895 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 08.12.2019 2,8406   EUR 15,7020 % 10,7878 % 3,2945 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 08.12.2019 1,4207   EUR 9,8593 % 10,1745 % 13,6560 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 08.12.2019 53,7132   EUR -0,3710 % -0,3961 % -0,9164 %
Generali Novi trgi, delniški > 08.12.2019 7,2980   EUR 14,0223 % 10,8782 % 16,3955 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 08.12.2019 10,3904   EUR 24,6673 % 19,0427 % 25,3366 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 08.12.2019 28,9995   EUR 14,2423 % 10,0191 % 18,1242 %
Generali Surovine in energija, delniški > 08.12.2019 4,5668   EUR 6,9233 % 0,9595 % -5,4493 %
Generali Tehnologija, delniški > 08.12.2019 15,9379   EUR 33,8105 % 29,1145 % 55,9481 %
Generali Vitalnost, delniški > 08.12.2019 2,5724   EUR 17,6385 % 12,7998 % 29,2663 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 08.12.2019 1,4013   EUR 24,9265 % 19,0873 % 24,0088 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 08.12.2019 1,0055   EUR 2,0916 % 2,3097 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 08.12.2019 10,6836   EUR 1,4009 % 1,5001 % 4,5679 %
Zajamčeni AS  > 08.12.2019 11,2239   EUR 2,1004 % 2,2502 % 6,9034 %
Zajamčeni paket > 08.12.2019 13,2144   EUR 2,5668 % 2,7502 % 8,4793 %
Zajamčeni paket AS > 08.12.2019 11,8282   EUR 2,5667 % 2,7503 % 8,4788 %
Zajamčeni 10 > 08.12.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 08.12.2019 11,5702   EUR 13,9899 % 10,7949 % 15,4066 %
Aktivni naložbeni paket > 08.12.2019 12,1855   EUR 14,4071 % 10,7692 % 14,5448 %
Dinamični naložbeni paket > 08.12.2019 9,3921   EUR 17,4350 % 13,1374 % 16,6460 %
Konzervativni naložbeni paket > 08.12.2019 12,7997   EUR 7,0146 % 5,7975 % 8,6516 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 08.12.2019 11,2655   EUR 11,7698 % 9,4567 % 13,5830 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 08.12.2019 17,1323   EUR 20,0203 % 15,1488 % 20,8389 %
KD Vrhunski > 08.12.2019 14,0370   EUR 19,5717 % 15,0932 % 19,9938 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium > 08.12.2019 160,0500   EUR 53,2606 % 58,6224 % 145,6639 %
WisdomTree Physical Platinum > 08.12.2019 76,0650   EUR 16,0766 % 15,7586 % -9,8542 %
WisdomTree Physical Precious Metals > 08.12.2019 106,7900   EUR 25,3330 % 28,6704 % 29,4581 %
WisdomTree Physical Silver > 08.12.2019 14,0800   EUR 11,4983 % 16,3925 % -8,0940 %
WisdomTree Physical Swiss Gold > 08.12.2019 127,5300   EUR 18,0287 % 20,4591 % 18,7541 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 08.12.2019 1,1423   EUR 9,3948 % 1,9183 % 2,0366 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 08.12.2019 0,0256   EUR 32,8581 % 24,9610 % 14,9193 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 08.12.2019 2,8419   EUR 13,2863 % 12,4303 % -0,7647 %
SafePort Focus Fund* > 06.12.2019 58,0500   EUR 10,8883 % 14,6327 % -1,1747 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 05.12.2019 80,5700   EUR 14,2675 % 18,2072 % 2,2202 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 05.12.2019 98,9200   EUR 24,8044 % 39,6386 % 9,4006 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 05.12.2019 179,2300   EUR 7,9374 % 8,3943 % 28,0397 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 05.12.2019 66,4300   EUR 9,1880 % 17,3882 % -10,8920 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 05.12.2019 121,3300   EUR 17,5906 % 21,8785 % 16,1831 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 05.12.2019 97,6500   EUR 12,3964 % 18,0060 % 4,3827 %
SafePort Silver Mining Fund* > 05.12.2019 40,2100   EUR 33,0136 % 41,8342 % -18,1726 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 05.12.2019 26,0900   EUR -1,3611 % -4,9891 % 5,2016 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 08.12.2019 10,0961   EUR 2,0973 % 3,4914 % 10,6652 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 08.12.2019 30,2104   EUR -1,1388 % -2,5320 % 1,4828 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 08.12.2019 422,4909   -2,0121 % -3,6186 % -2,8713 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 08.12.2019 1,2339   EUR -2,5894 % -5,0115 % -7,3579 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 08.12.2019 422,4909   -2,0121 % -3,6186 % -2,8713 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 08.12.2019 1,3391   EUR -0,2235 % -0,6602 % 4,0805 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 08.12.2019 422,4909   -2,0121 % -3,6186 % -2,8713 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 08.12.2019 1,4631   EUR 23,8970 % 19,1352 % 4,2614 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 08.12.2019 956,3791   12,2492 % 10,3045 % 2,1400 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 08.12.2019 1,4351   EUR -4,9099 % -2,7315 % 53,2408 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 08.12.2019 462,3638   -5,0177 % -4,3201 % 17,7325 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 08.12.2019 1,4631   EUR -4,1407 % -2,5639 % 53,8324 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 08.12.2019 462,3638   -5,0177 % -4,3201 % 17,7325 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 08.12.2019 0,8153   EUR 16,5713 % 14,6856 % 39,3437 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 08.12.2019 233,6731   1,8040 % -1,4184 % -1,5954 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 08.12.2019 1,0000   EUR 18,9485 % 16,7951 % 40,7856 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 08.12.2019 239,5060   3,8733 % 1,8750 % 5,8787 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 08.12.2019 1,1284   EUR 33,4595 % 31,1788 % 40,5756 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 08.12.2019 654,2822   8,9675 % 7,6024 % 11,2646 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 08.12.2019 1,2954   EUR 45,8291 % 38,9765 % 22,7169 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 08.12.2019 197,8675   11,2069 % 9,3238 % 7,1080 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.11.2019 12,3188   EUR / 16,0804 % 9,1908 % 19,7989 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.11.2019 10,4303   EUR 10,3266   6,5088 % 6,7246 % 6,3752 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.11.2019 11,0769   EUR / 9,8430 % 6,8219 % 11,5937 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.11.2019 1,3637   EUR 0,7092   8,6094 % 9,2183 % 13,3394 %