Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 12.11.2019 1,4482   EUR 23,8731 % 12,7267 % 34,7037 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 12.11.2019 19,4492   EUR 5,8932 % 6,2978 % 9,6347 %
Generali Dividendni, delniški  > 12.11.2019 9,4057   EUR 12,4559 % 3,3514 % 13,7328 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.11.2019 11,4046   EUR 6,4497 % 1,4292 % 7,1861 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 12.11.2019 2,3383   EUR 14,4094 % 14,1637 % 25,7151 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 12.11.2019 2,8025   EUR 14,1501 % 8,7252 % 2,2810 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 12.11.2019 1,3857   EUR 7,1528 % 5,6818 % 14,5207 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.11.2019 53,7260   EUR -0,3472 % -0,4065 % -0,8928 %
Generali Novi trgi, delniški > 12.11.2019 7,3361   EUR 14,6176 % 11,6538 % 21,6600 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.11.2019 10,3356   EUR 24,0098 % 14,3293 % 31,6637 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 12.11.2019 29,2275   EUR 15,1405 % 5,0393 % 25,5477 %
Generali Surovine in energija, delniški > 12.11.2019 4,6214   EUR 8,2016 % -3,8870 % 4,0856 %
Generali Tehnologija, delniški > 12.11.2019 15,7776   EUR 32,4647 % 24,3457 % 59,0484 %
Generali Vitalnost, delniški > 12.11.2019 2,5026   EUR 14,4464 % 7,4123 % 24,5075 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 12.11.2019 1,4249   EUR 27,0304 % 22,8786 % 37,0096 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 12.11.2019 1,0061   EUR 2,1525 % 1,6982 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 12.11.2019 10,6722   EUR 1,2927 % 1,4998 % 4,5679 %
Zajamčeni AS  > 12.11.2019 11,2061   EUR 1,9385 % 2,2501 % 6,9029 %
Zajamčeni paket > 12.11.2019 13,1889   EUR 2,3689 % 2,7501 % 8,4792 %
Zajamčeni paket AS > 12.11.2019 11,8054   EUR 2,3690 % 2,7504 % 8,4796 %
Zajamčeni 10 > 12.11.2019 10,0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 12.11.2019 11,4671   EUR 12,9741 % 6,8168 % 14,6710 %
Aktivni naložbeni paket > 12.11.2019 12,0994   EUR 13,5987 % 6,6788 % 15,9168 %
Dinamični naložbeni paket > 12.11.2019 9,3602   EUR 17,0361 % 10,6394 % 20,8267 %
Konzervativni naložbeni paket > 12.11.2019 12,7926   EUR 6,9553 % 4,5113 % 10,4276 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 12.11.2019 11,2271   EUR 11,3888 % 7,5434 % 16,0304 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 12.11.2019 16,9978   EUR 19,0781 % 10,6981 % 23,6833 %
KD Vrhunski > 12.11.2019 13,9345   EUR 18,6986 % 10,8138 % 22,5485 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium > 12.11.2019 144,7900   EUR 38,6479 % 55,2208 % 141,7195 %
WisdomTree Physical Platinum > 12.11.2019 73,9500   EUR 12,8491 % 3,9427 % -11,0857 %
WisdomTree Physical Precious Metals > 12.11.2019 103,6500   EUR 21,6478 % 28,0816 % 25,6059 %
WisdomTree Physical Silver > 12.11.2019 14,2840   EUR 13,1137 % 21,0303 % -7,3069 %
WisdomTree Physical Swiss Gold > 12.11.2019 127,4200   EUR 17,9269 % 22,9092 % 15,7417 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 12.11.2019 1,1297   EUR 8,1881 % 0,7941 % 0,8211 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2,9656   EUR -3,4855 % 4,2940 % -13,9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1,4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0,8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0,4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 12.11.2019 0,0257   EUR 32,9514 % 25,0976 % 32,1907 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3,9300   EUR / / /
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 12.11.2019 2,8144   EUR 12,1901 % 8,1921 % -0,9154 %
SafePort Focus Fund* > 08.11.2019 57,9000   EUR 10,6017 % 11,7329 % -7,9345 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 07.11.2019 78,8800   EUR 11,8707 % 13,3985 % -2,2795 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 07.11.2019 96,0800   EUR 21,2213 % 27,5793 % -9,1012 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 07.11.2019 178,6500   EUR 7,5881 % 8,4897 % 27,8171 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 07.11.2019 67,3900   EUR 10,7659 % 15,5125 % -15,5620 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 07.11.2019 121,4800   EUR 17,7360 % 21,1529 % 8,1456 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 07.11.2019 98,5100   EUR 13,3863 % 17,1483 % -1,9801 %
SafePort Silver Mining Fund* > 07.11.2019 38,3000   EUR 26,6953 % 23,0720 % -30,9537 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 07.11.2019 26,3700   EUR -0,3025 % -3,8644 % 0,0759 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 12.11.2019 10,1006   EUR 2,1428 % 3,7374 % 11,2965 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 12.11.2019 30,1377   EUR -1,3767 % -2,9097 % 4,3155 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.11.2019 420,7781   -2,4094 % -4,5347 % -0,3286 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 12.11.2019 1,2316   EUR -2,7710 % -5,3998 % -3,8939 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.11.2019 420,7781   -2,4094 % -4,5347 % -0,3286 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 12.11.2019 1,3377   EUR -0,3278 % -0,4688 % 6,7172 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.11.2019 420,7781   -2,4094 % -4,5347 % -0,3286 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 12.11.2019 1,4600   EUR 23,6345 % 15,2146 % 4,4947 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 12.11.2019 953,5472   11,9168 % 6,8844 % 5,2496 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 12.11.2019 1,4664   EUR -2,8359 % 2,0957 % 50,0307 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.11.2019 464,1609   -4,6485 % -2,9391 % 17,7927 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 12.11.2019 1,4963   EUR -1,9655 % 2,6621 % 48,1192 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.11.2019 464,1609   -4,6485 % -2,9391 % 17,7927 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 12.11.2019 0,8181   EUR 16,9717 % 19,5528 % 36,8060 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 12.11.2019 235,5846   2,6368 % 0,8367 % 2,8056 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 12.11.2019 1,0002   EUR 18,9723 % 21,1042 % 34,8887 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 12.11.2019 239,2238   3,7509 % 2,2554 % 7,7331 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 12.11.2019 1,1269   EUR 33,2821 % 25,2389 % 40,4762 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 12.11.2019 658,8612   9,7301 % 3,8871 % 15,7882 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 12.11.2019 1,3018   EUR 46,5496 % 30,6241 % 23,9219 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 12.11.2019 197,4279   10,9598 % 6,3647 % 8,8137 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.10.2019 12,0247   EUR / 13,3091 % 8,4029 % 17,2078 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.10.2019 10,4697   EUR 10,3214   6,9111 % 7,0697 % 5,6756 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.10.2019 10,9748   EUR / 8,8306 % 6,6001 % 10,0849 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.10.2019 1,3731   EUR 0,7088   9,3581 % 10,1476 % 11,7523 %