Pretekle ponudbe življenjskih zavarovanj

Življenjska zavarovanja, ki so se sklepala z začetkom zavarovanja do 1. 6. 2015: Top Življenje, Vita AS 50 Plus, Vita AS 60 Plus, Vita AS Royal, Vita AS Royal Plus in Fondpolica Klasika, smo prestavili v pretekle ponudbe zavarovalnice. Prav tako smo v pretekle ponudbe prestavili življenjsko zavarovanje Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI, saj se je zavarovanje sklepalo z začetkom zavarovanja do 1. 5. 2016.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na brezplačno številko 080 11 10 ali nas obiščite v eni od poslovalnic in z veseljem vam bomo pomagali.
 

Top življenje
Top Življenje je življenjsko zavarovanje za primer smrti in zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v času trajanja zavarovanja. S Top Življenjem ste poskrbeli za varnost sebe in svojih najbližjih, saj ste zavarovani za primer smrti, nezgodne smrti, hujše oblike trajne invalidnosti zaradi nezgode ter kritične bolezni, kot so rak, možganska kap, srčni infarkt in stanje kome.

Vita AS 50 Plus
S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Vita AS 50 Plus ste zagotovili, da vaši najbližji ne bodo sami odplačevali vsakdanjih življenjskih stroškov in najetega posojila. V primeru nezgode ste poskrbeli za lastno finančno varnost, v primeru smrti pa za finančno varnost svojih najbližjih.

Vita AS 60 Plus
Z zavarovanjem Vita AS 60 Plus lahko brezskrbno uživate v zrelih letih. Denarno izplačilo prejmete v primeru smrti ali če boste zaradi nezgode ostali v bolnišnici 5 noči ali več, saj so lahko v zrelih letih poškodbe in nezgode pogostejše, obiski v bolnišnici pa dolgotrajnejši.

Vita AS Royal in Vita AS Royal Plus
Pri obeh primerih gre za celovito osebno zavarovanje, s katerim ste sklenili življenjsko, nezgodno in zdravstveno zavarovanje za celotno aktivno obdobje do 65. leta starosti.

Vita AS Royal

Vita AS Royal Plus

Paket zavarovanj ZASE
S Paketom zavarovanj ZASE ste svoji družini v primeru najhujšega zagotovili finančna sredstva, ki jim bodo pomagala omiliti posledice.

Naložbena politika pokojninskih zavarovanj

Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI
Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI je življenjsko zavarovanje, ki je namenjeno predvsem varčevanju v različnih naložbah, z dodatnim zavarovanjem za primer smrti in trajne invalidnosti pa poskrbite za socialno in finančno varnost vas in vaših najbližjih v primeru najhujšega.

Zavarovanje omogoča:

 • transparentnost - pred sklenitvijo zavarovanja so jasno opredeljeni vsi posredni in neposredni stroški,
 • donosno plemenitenje sredstev v fizičnih plemenitih kovinah do 95 % ali pa delnicah družb, ki pridobivajo plemenite kovine,
 • možnost uporabe metode povprečne nakupne cene,
 • optimalna varnost hrambe plemenitih kovin, 
 • prilagajanje naložbene politike med trajanjem zavarovanja,
 • z dodatnimi zavarovanji dosežete socialno in finančno varnost vaših najbližjih v primeru najhujšega, 
 • naknadna priključitev dodatnih zavarovanj pod ugodnimi pogoji,
 • zagotovljen pripis bonusa ob izteku dobe plačevanja premije v višini plačane enkratne premije ob sklenitvi,
 • možnost znižanja premije, 
 • možnost dviga dela privarčevanih sredstev,
 • možnost izplačila vseživljenjske mesečne rente, rente z omejeno dobo ali kombinacije obeh po koncu dobe plačevanja premije,
 • davčno ugodno oblika zavarovanja in varčevanja.

Priporočena varnost
Priporočena varnost je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v času trajanja zavarovanja.
Priporočena varnost krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za: primer smrti, za primer smrti zaradi nezgode, za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode in za primer nastanka ene od kritičnih bolezni (rak, srčni infarkt, možganska kap in stanje kome).

Fondpolica DRUŽINA

Fondpolica POKOJNINA

AKTIVNA RENTA AS

Življenjski kasko - Asistenca življenja