Enkratna priložnost AS

Imate na banki vezan depozit, z nizkimi obrestnimi merami pa niste zadovoljni? Želite višje obresti, kot jih ponuja banka?

Naročite svetovalca

Prednosti

Nova priložnost za varčevalce. Je najboljša izbira za plemenitenje sredstev, ki omogoča inovativno dinamično upravljanje premoženja, zajamčeno donosnost, nagrajevanje zvestobe, neobdavčene donose ter hiter dostop do sredstev. 

Zavarovanje je namenjeno predvsem varčevanju, z 1,50 % zajamčeno donosnostjo na sredstva, vezana na naložbo Zajamčeni AS 2, pa vam prinaša stabilnost in varnost.

»Če je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, vam pripišemo tudi presežek.«


Vsaj 50 % sredstev je vezanih na Aktivni AS, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Na ta način izkoristite prednosti delniških trgov in potencial doseganja višjih donosov. 

Na sredstva, vezana na Aktivni AS, vam pripisujemo bonus. Bonus prvič pripišemo po koncu poslovnega leta po petih letih veljavnosti zavarovanja, nato pa bonus pripisujemo vsako naslednje leto.

Večji ko je del naložbe, vezan na Aktivni AS, več bonusa vam pripišemo. 

Hkrati pa se veča vaša zajamčena naložba, saj se bonus investira v naložbo Zajamčeni AS 2. Iz naslova sredstev, vezanih na Zajamčeni AS 2, ste lahko vsako leto deležni pripisa letnega presežka. Življenjska zavarovanja z vključeno naložbo z zajamčenim donosom so lahko udeležena v pripisu letnega presežka v primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega.

Donosi, doseženi z Enkratno priložnostjo AS, so po desetih letih neobdavčeni.

Za premostitev načrtovanih in nenačrtovanih finančnih zahtev lahko sredstva, ki jih potrebujete, že po poteku šestih mesecev trajanja zavarovanja dvignete. Prav tako lahko kadarkoli vplačate dodatni znesek.

Upravičencem zagotavlja varnost, saj lahko v primeru najhujšega prejmejo izplačilo brez čakanja na dedovanje. Upravičenec lahko nadaljuje z varčevanjem.

V času varčevalnega obdobja se lahko odločate, kolikšen del naložbe je zajamčen in kolikšen aktiven.

Po desetih letih trajanja zavarovanja se lahko odločite za izplačilo dela sredstev ali celotnih sredstev na naložbenem računu v obliki rente. 

Varčujete lahko ne glede na zdravstveno stanje, saj je sklenitev zavarovanja preprosta, brez vprašanj o zdravstvenem stanju in brez zdravniškega pregleda.

Po 20 letih varčevanja - prihranek 3.000, 17.000 ali 34.500 EUR?

Peter se odloči za zavarovanje Enkratna priložnost AS. Zanima ga, koliko bo prejel po 20 letih, če bo vložil 1.000, 5.000 ali 10.000 EUR. Peter je 43-letni s. p. in se preživlja z avtoprevozništvom. Mesečni zaslužek je dober, odpirajo se mu nove poslovne priložnosti, misli pa tudi na prihodnost. Želi si dodatka k pokojnini, saj ne ve, kako visoka bo. Odloči se, da bo vložil in oplemenitil denar – Enkratna priložnost AS mu ustreza, saj lahko zavarovanje sklene brez zdravniškega pregleda. Peter ima namreč diagnosticirano sladkorno bolezen.

Oglasi se pri zavarovalnem agentu, ki mu pojasni, da lahko v času varčevalnega obdobja vedno odloča, kolikšen del naložbe je zajamčen in kolikšen aktiven, ter da bo za 1.000 EUR vložka njegov privarčevani znesek 3.321 EUR. Peter ga prosi še za izračun za 5.000 in 10.000 EUR vložka. V prvem primeru bi privarčevani znesek znašal 17.070 EUR, v drugem pa 34.511 EUR.*

Informativni izračun prihranka po 20 letih

Vložek  Prihranek
1.000 EUR 3.321 EUR
5.000 EUR 17.070 EUR
10.000 EUR 34.511 EUR

*Ob predpostavki, da bi izbrali Uravnoteženo naložbo (70 % Aktivni AS in 30 % Zajamčeni AS 2), ob upoštevanju 8 % povprečne letne stopnje donosa naložbe Aktivni AS in 1,50 % zajamčene letne stopnje donosa naložbe Zajamčeni AS 2, skupaj z 2,25 % letnim pripisom presežka in pripisom bonusa.

Naložbena politika in ugodnost

Enkratna priložnost AS je dolgoročna finančna naložba, zato priporočamo, da čim bolj izkoristite možnost aktivnega plemenitenja sredstev. 

AKTIVNI AS

Naložbeni cilj Aktivnega AS-a je dolgoročna kapitalska rast. Aktivni AS bo naložbeni cilj dosegal posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev.

Aktivni AS upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije).
Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe Generali Investments izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Lastnosti naložbe Aktivni AS so navedene v prospektu na tej povezavi.

 

Ime investicijskega sklada %
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 25
Generali Amerika, delniški  23
Generali Vitalnost, delniški 13
Generali Bond, obvezniški  10
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 10
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR  5
Generali Indija - Kitajska, delniški 5
Generali Rastko Evropa, delniški 5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 4

 

Več o naložbi AKTIVNI AS

ZAJAMČENI AS 2

Naložba v Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev, saj zagotavlja zajamčeno donosnost v višini 1,5 % letno.

Če je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

Namenjen je vsem vlagateljem, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

Lastnosti naložbe Zajamčeni AS 2 so navedene v prospektu na tej povezavi.

Več o naložbi Zajamčeni AS 2

BONUS

Enkratna priložnost AS zagotavlja pripis bonusa na sredstva v naložbi Aktivni AS. Bonus prvič pripišemo, ko je bilo življenjsko zavarovanje na zadnji dan preteklega poslovnega leta v veljavi pet let, nato pa bonus pripišemo vsako naslednje leto. Bonus jamči zavarovalnica.

Bonus znaša 0,5 % od vrednosti premoženja naložbe Aktivni AS v preteklem opazovanem obdobju. Ob prvem pripisu je opazovano obdobje za pripis bonusa od začetka življenjskega zavarovanja do zadnjega dne preteklega poslovnega leta, ko je bilo življenjsko zavarovanje v veljavi vsaj pet let, ob vseh naslednjih pripisih pa je opazovano obdobje preteklo poslovno leto. Bonus se investira v naložbo z zajamčeno donosnostjo - Zajamčeni AS 2. Večji, kot je del naložbe, vezan na naložbo Aktivni AS, večja je zajamčena naložba.

Podroben opis o določitvi BONUSA

Pogosta vprašanja

Ob sklenitvi zavarovanja Enkratna priložnost AS veljajo splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Enkratna priložnost AS. 

Upravičenec mora v primeru smrti zavarovane osebe predložiti pisni zahtevek in na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti:

  1. polico,
  2. izvod iz matične knjige umrlih,
  3. dokazilo o vzroku smrti in
  4. dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police. 

V primeru smrti zavarovane osebe lahko upravičenec za primer smrti postane nova zavarovana oseba in nadaljuje z varčevanjem.

Zavarovalnino vam izplačamo v roku 14 dni od dneva, ko je ugotovljena naša obveznost in njena višina.  

Želite višje obresti, kot jih ponuja banka?

Imate na banki vezan depozit, z nizkimi obrestnimi merami pa niste zadovoljni? 

Življenjsko zavarovanje Enkratna priložnost AS z enkratnim plačilom premije ponuja boljšo priložnost za plemenitenje sredstev in omogoča inovativno dinamično upravljanje premoženja.

Želim svetovalca