Paket Športnik

Paket Športnik je prilagojen potrebam športnikov in omogoča kar najhitrejše in učinkovito zdravljenje športnika ob nezgodi ali poškodbi na treningu, tekmovanju ali pri aktivnostih v prostem času, ob bolezni ter izplačilo denarnega zneska ob nezgodah.

Prednosti

Kritje 24 ur na dan

Zavarovanje krije 24 ur na dan vse vrste nezgod na tekmah in treningih kot tudi pri neorganizirani športni dejavnosti, doma, na potovanju ali kje drugje.

Hitra izplačila v primeru nezgode

Za izplačilo zavarovalnine vam ni treba čakati na zaključek zdravljenja po operaciji, zlomu, izpahu.

Hitra oskrba

Športniki koristijo samoplačniške specialistične storitve pri izvajalcih, ki so vključeni v mrežo športno-medicinskih centrov družbe AS in so tako deležni vrhunskih storitev po standardih, ki veljajo za vrhunske športnike.

Hitra in enostavna sklenitev

Sklenitev brez vprašanj o zdravstvenem stanju je hitra in enostavna. Zavarovanje lahko, v primeru, da v posameznem zavarovalnem letu niste uveljavljali škod, kadarkoli v času trajanja odpoveste.

Ugodnosti

AS plus

Športnikom, ki imajo pri AS-u sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pripada 5 % popust na premijo izbranega paketa.

Sofinanciranje OKS

Vrhunskim športnikom s perspektivnim, mednarodnim, svetovnim in olimpijskim razredom Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sofinancira Modri oziroma PRO paket.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije 24 ur na dan vse vrste nezgod, ne glede na kraj nastanka (na delu, doma, na izletu, na potovanju). Obveščamo vas, da je za zavarovanja v okviru Paketa Športnik, od 1. 7. 2017 dalje, v veljavi nova klavzula, ki ureja predvsem uveljavljanje fizioterapije iz zavarovanja »Specialisti Plus«.

Nezgodna zavarovanja ponujajo naslednja kritja:

Zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi posledic nezgode utrpi določene trajne posledice v skladu s Tabelo invalidnosti, ki je sestavni del pogojev. Pri invalidnosti nad 50 % se zavarovancu obračuna zavarovalnina po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak % nad 50 % izplačamo 4-kratnik odstotka.

Zavarovanje krije več kot 400 različnih operacij. Zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode prestane operacije skladno s tabelo zahtevnosti operacij, ki je sestavni del pogojev.

Zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino skladno s tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je sestavni del pogojev.

Zdravstvena zavarovanja ponujajo naslednja kritja:

(Samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah zaradi nezgode ali bolezni)

Pregledi

Specialistični pregledi v samoplačniških ambulantah na področjih dermatologije, urologije, interne medicine, fizikalne medicine, nevrologije, oftalmologije, ortopedije, endokrinologije, otorinolaringologije. Povprečna čakalna doba za specialistične preglede v javnem zdravstvenem sistemu je 6 mesecev.

Diagnostične preiskave

Preiskave krvi, dihalni test, alergološki test, EKG - elektrokardiografija, RTG - rentgen, UZ - ultrazvočne preiskave, CT- računalniška tomografija, MR - magnetna resonanca, različne druge meritve, PAP test, HPV test, mamografija, cikloergometrija, denzitometrija, tonometrija, avdiometrija ... Cena samoplačniških storitev CT in MR se običajno giblje med 250 in 400 EUR.

Zdravstveni posegi

Krite so manjše operacije, opravljene ambulantno, ki ne zahtevajo hospitalizacije v bolnišnici, kot so npr.: odstranitev izrastkov, operacija trebušne kile, operacija roženice, operacija hemoroidov, različne vrste endoskopij, odvzemi in testiranja vzorcev tkiv in celic.

Fizioterapija

Kakovostne fizioterapevtske storitve v višini do 20 % zavarovalne vsote v ambulantni obravnavi, ki jih lahko koristite na podlagi predhodno opravljenega specialističnega pregleda.

Krite so neurgentne operacije s hospitalizacijo, za katere je čakalna doba v javnem zdravstvenem sistemu daljša od treh tednov. Zavarovanje krije stroške tistih fizioterapevtskih storitev in zdravstvenih posegov, za katere je zavarovanec na podlagi specialističnega pregleda pridobil ustrezni izvid in mnenje zdravnika specialista, ter v primeru fizioterapevtskih storitev tudi stanj, ki so posledica operativnega posega, zloma kosti, delnega ali popolnega izpaha sklepa in delne ali popolne raztrganine mišic, tetiv in /ali vezi.

Z zavarovanjem zdravil vam ne bo treba več plačevati za zdravila na beli recept, saj celotne stroške krije zavarovalnica. Zavarovanje kritje tudi doplačila za zdravila, ki so sicer predpisana na zeleni recept in so na t.i. listi medsebojno zamenljivih zdravil. Običajno so to dražja originalna zdravila, za katere bi bilo sicer treba doplačati iz lastnega žepa.

Zavarovanje krije stroške zdravil do letne zavarovalne vsote izbranega produkta

Zavarovanje krije stroške zdravil in magistralnih pripravkov, ki se predpisujejo na samoplačniški »beli« recept in se izdajajo izključno v lekarnah, ter plačilo doplačil za zdravila nad najvišjo priznano vrednostjo, ki se predpisujejo na “zeleni” recept, in sicer največ do letne zavarovalne vsote.

Zavarovanje krije do letne zavarovalne vsote izbranega paketa športniku stroške nastanitve v eno ali dvoposteljni sobi ter stroške predpisane dietoterapije v zdraviliščih. Nadstandardna nastanitev je krita tudi v bolnišnicah, ki to omogočajo in če si jo športnik sam zagotovi.

Zavarovanje športniku krije do letne zavarovalne vsote izbranega paketa stroške izposoje in nakupa tehničnih pripomočkov v nadstandardni izvedbi.

Kombinacije Paketa Športnik

Izbirate lahko med 2 različnima paketoma, ki se med seboj razlikujejta glede na kritja, ki ju sestavljajo in po višini zavarovalnih vsot.

 
  Modri paket PRO paket
Invalidnost zaradi nezgode s progresijo 25.000 40.000
Operacije zaradi nezgode 1.000 3.000
Zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode 1.500 2.000
Samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah zaradi nezgode ali bolezni 3.000 5.000
Od tega za fizioterapijo do 600 1.000
Zdravila zaradi nezgode ali bolezni - 200
Nadstandardna nastanitev v bolnišnici ali zdravilišču zaradi nezgode ali bolezni 200 200
Ortopedski pripomočki zaradi nezgode ali bolezni - 750
Letna premija 227,22 395,64
Zavarovalne vsote in premije so navedene v EUR. Premije vključujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Ko se smučanje konča s padcem ...

Po padcu na smučanju so 23-letnega Tomaža odpeljali v ambulanto, kjer ga je zdravnik po urgentnem pregledu naročil na pregled z magnetno resonanco.

Ker je imel sklenjen Paket Športnik, je lahko pregled opravil brez čakanja. Opravil ga je le 3 dni po tem, ko je zavarovalnici posredoval napotnico. Na osnovi izvidov magnetne resonance je ortoped Tomažu odredil operativno rekonstrukcijo prednjih križnih vezi. Tudi pri tem se je Tomaž izognil čakalnim vrstam, stroške operativnega posega je krila zavarovalnica.

Tomaž je imel tudi rehabilitacijo v zdravilišču. Ker je Tomaž vrhunski športnik, mu je fiziater v zdravilišču za hitrejše okrevanje predlagal še dodatno fizioterapijo. Stroške nadstandardne nastanitve in dodatne fizioterapevtske storitve je krila zavarovalnica.

Tomaž ima sklenjen Paket Športnik, in sicer PRO Paket.

Zavarovalnica je Tomažu krila stroške zdravstvenih storitev v višini 4.812 EUR ter izplačala 1.260 EUR zavarovalnine na osnovi sklenjenega nezgodnega zavarovanja, kar skupaj znaša 6.072 EUR.

Izračun

Pregled pri specialistu ortopedu 62 €
Magnetna resonanca 250 €
Artroskopija 3.900 €
nadstandardna nastanitev

pri zdraviliškem zdravljenju

200 €
Dodatna fizioterapija

v zdravilišču

400 €
Operacija

rekonstrukcija kolenskih križnih vezi (20 % zavarovalne vsote z upoštevanim športnim rizikom)

420 €
Invalidnost

zaradi nestabilnosti kolena po pretrganju vezi (3 % zavarovalne vsote z upoštevanim športnim rizikom)

840 €
SKUPAJ 6.072 €

Image

Pogosta vprašanja

Za mlajše od 14 let ponujamo paket Mladi Športnik, ki združuje nezgodno zavarovanje otrok in mladine in zavarovanje Specialisti. Za več informacij stopite v stik.

Uveljavljanje zdravstvenih zavarovanj (z izjemo za zavarovanje zdravil):

  • Ko zdravnik zavarovanca napoti na specialistični pregled, diagnostično preiskavo ali na fizioterapijo zavarovanec kontaktira Center Zdravje AS na brezplačno telefonsko številko 080 81 10 ali na zdravje@as.si.
  • V Centru Zdravje AS preverimo medicinsko dokumentacijo ter odobrimo storitev in v dogovoru z zavarovancem izberemo izvajalca, pri katerem zavarovanec opravi storitev.
  • Avtorizirano storitev do letne zavarovalne vsote krije zavarovalnica.
  • Prijava zavarovalnega primera za stroške zdravil ni potrebna, saj poteka uveljavljanje zavarovanja v lekarni, avtomatizirano preko kartice zdravstvenega zavarovanja.

V primeru uveljavljanja nezgodnih zavarovanj je zavarovana oseba, ki je poškodovana zaradi nezgode, dolžna:

  • takoj poiskati zdravniško pomoč ter se ravnati glede načina zdravljenja po zdravnikovih navodilih,
  • zavarovalnici prijaviti nezgodo v roku 30 (trideset) dni po nezgodi, kasneje pa izjemoma, če se je v tem roku zdravila v bolnišnici zaradi nezgode,
  • v prijavi nezgode podati zavarovalnici potrebne podatke (o kraju, času in okoliščinah nezgode, opis dogodka, imena morebitnih prič ter zdravnika, ki je zavarovano osebo pregledal ali zdravil) ter medicinsko dokumentacijo.

Preberite tudi

Od padca do fizioterapije v zgolj dveh tednih

Kadar je vaše delo odvisno predvsem od vašega zdravja, je hitro okrevanje v primerih poškodb še bolj pomembno. Športnik Jan je s pomočjo Paketa Športnik okreval hitreje, kot bi sicer.

Zimska rekreacija za vse, ki ne marajo mraza in snega

Pri rekreaciji je najbolj pomembno, da se z njo ukvarjate redno. To pomeni, da je vaše telo ne glede na letni čas in vreme deležno odmerka gibanja in zmernih naporov.

Strokovnjakinja svetuje, kako na kolo

Odločitev za začetek ukvarjanja z rekreacijo je ena boljših, ki jih človek lahko sprejme, vseeno pa se je še pred prvim korakom pametno vprašati, ali niso morda cilji, ki smo si jih zastavili, prezahtevni za naše telo? Svetuje Maja Mikša, dr. med., spec. MDPŠ iz Zavoda za varstvo pri delu.