Transport

Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila

Tudi vodna plovba zahteva odgovorno ravnanje in spoštovanje varnosti, saj lahko trenutek nepazljivosti ali razburkano morje hitro pripeljeta do neugodnih okoliščin. Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila je po zakonu obvezno zavarovanje, namenjeno kritju škode, ki jo pri plovbi povzročite tretjim osebam.

Kasko zavarovanje za plovila in jahte

Pomorska nezgoda se lahko pripeti tudi najbolj izkušenim voznikom plovil. Razburkano morje, presenetljiva plitvina ali trk v drugo plovilo prinaša velike finančne izgube, ki se jim lahko izognete s kasko zavarovanjem za plovila in jahte.

Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila

Letenje poleg neizmernega užitka prinaša tudi možnost hujših poškodb tretjih oseb in njihovih stvari. Zavarovanje odgovornosti je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora skleniti vsak lastnik zračnega plovila.

Kasko zavarovanje zračnih plovil

S kasko zavarovanjem zračnih plovil bodo poleti in pristanki zračnih plovil potekali mirneje in brez dodatnih skrbi. Namenjeno je vsem lastnikom zrakoplovov, ki letite v prostem času in za razvedrilo, kakor tudi tistim, ki razdalje med oblaki premagujete v komercialne namene.

Zavarovanje blaga med prevozom

Podjetniki se pri svojem delu soočate z vrsto poslovnih tveganj, med katerimi so tudi tveganja pri transportu blaga. Med transportom je blago izpostavljeno številnim nevarnostim, od prometnih nezgod, tatvin pošiljk kot tudi poškodb samega blaga.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.