Zavarovanje stekla

Steklo predstavlja nepogrešljiv del zgradb in notranje opreme, saj varuje naše zdravje in življenje ter nudi zaščito pred požarom, vlomom in poškodovanjem premoženja. Kakovost steklenih izdelkov se vsako leto izboljšuje, a kljub njegovi trdnosti se lahko zgodi, da se zaradi nepredvidljivih situacij razbije.

O zavarovanju

Zavarovanje, v skladu z določili pogojev, krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari.

Z zavarovanjem stekla lahko zavarujete:

 • vse vrste stekla,
 • marmorne plošče in plošče iz umetnega kamna na mizah, pultih, policah in drugod,
 • porcelanske umivalnike in straniščne školjke,
 • prometna ogledala,
 • panoje,
 • kulturne, zgodovinske ter nagrobne spomenike iz kamna, betona in kovine,
 • svetlobne napise in reklame z nesteklenimi deli in okvirji, ki so njihov sestavni del, ter
 • neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje.

Če je posebej dogovorjeno, so predmet zavarovanja tudi:

 • mehanizmi za odpiranje steklenih vrat, kadar je škoda posledica loma ali razbitja stekla zavarovanih vrat,
 • stvari v izložbi, če obstaja nevarnost, da so lahko v škodnem dogodku uničene ali poškodovane,
 • folije, s katerimi so zaščitena zavarovana stekla, ter slike, napisi in okrasi na zavarovanih steklih. Škoda je krita le, če je nastala istočasno kot škoda na zavarovanem steklu.

Zavarujte vaša stekla

Naročite zastopnika in pridobite informativno ponudbo.

Naročite zastopnika

Podrobnosti

Višina premije je odvisna od vrste zavarovane stvari (steklo, reklamne table, ogledala), pri samih steklih pa od:

 • vrste stekla in/ali vrste okvirja,
 • debeline in površine stekla,
 • višine zavarovalne vsote,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • podatka, ali gre za premična ali nepremična stekla,
 • zaščitenosti pred razbitjem (žična mreža), in
 • načina zavarovanja,...

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

 • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
 • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari ter
 • stekla v poškodovanih ali korodiranih okvirjih.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: