Zavarovanje računalnikov

V današnjem digitalnem svetu je računalniška oprema v vsakdanjem življenju praktično nepogrešljiva, zelo pogosto pa je tudi osnova za poslovanje. Ravno zato morate imeti v mislih zavarovanje. Preprečite morebitno poslovno škodo, ki jo lahko povzroči okvara vaše računalniške opreme.

O zavarovanju

Zavarovanje računalnikov krije uničenje ali poškodovanje računalnikov in pripadajočih naprav ter njihovo izginitev zaradi vloma ali ropa.

S posebnim dogovorom lahko zavarovanje krije tudi nevarnost potresa.

Podjetniki lahko zavarujete:

računalnike in podobne elektronske naprave s pripadajočo opremo, elektronske igralne aparate, pomožne stroje in naprave, klimatske in energetske naprave, instalacije ter procesne računalnike za vodenje tehnoloških procesov.

Podrobno

Zavarovanje računalnikov je namenjeno:

 • podjetjem (ne glede na velikost),
 • različnim ustanovam in društvom,
 • samostojnim podjetnikom in
 • posameznikom.

Po posebnem dogovoru lahko zavarujete tudi:

 • materialno vrednost izmenljivih oziroma zunanjih pomnilnikov, kot so zunanji diski, zunanje tračne enote in podobno,
 • stroške ponovnega dnevnega vnosa podatkov na zunanje in notranje pomnilnike,
 • stroške ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme,
 • stroške za najem drugega računalnika.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: