Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Škoda, ki nastane zaradi tatvine, vloma ali ropa, lahko podjetju povzroči veliko izgubo in nepredvidene stroške, lahko pa celo bistveno ogrozi vaše poslovanje.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Podrobno

Če ni drugače dogovorjeno, so stvari za nevarnost vlomske tatvine zavarovane le, če so shranjene v zaprtih in zaklenjenih prostorih v kraju, navedenem na polici.

Denar in dragocenosti so za nevarnost vlomne tatvine lahko zavarovani le v primeru, če so v posebnih zaklenjenih hraniščih (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor in podobno) v zaprtih in zaklenjenih prostorih.

Višina premije je odvisna od:

 • načina zavarovanja,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • vrste dejavnosti,
 • vrste zavarovanih stvari (oprema, zaloge, dragocenosti itd.),
 • vrste hranišča,
 • višine zavarovalne vsote in
 • izvedenih preventivnih ukrepov za preprečevanje škodnih dogodkov.

V primeru posebnega dogovora krije zavarovanje:

 • v muzejih, cerkvah, javnih knjižnicah in na razstavah tudi škodo, nastalo zaradi tatvin ali poškodb, ki jih povzročijo obiskovalci,
 • tudi škodo, nastalo zaradi vlomske tatvine stvari, ki se skladiščijo na prostem, in sicer pod pogojem, da je prostor, kjer se nahajajo stalno varovan z varnostnikom ali z videonadzornim sistemom in ograjen z dobro vzdrževano ograjo, visoko vsaj dva metra. 

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator zavarovanj