Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje splošne
odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno podjetjem in društvom za zaščito pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki jo povzročite drugim osebam ali na stvareh, ki so last drugih, pri izvajanju vaše dejavnosti. Zavarovanje lahko sklenete tudi kot fizična oseba za odškodninske zahtevke za škode, ki jih povzročite v vsakdanjem življenju (odgovornost zasebnika).

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem polizdelkov in končnih izdelkov, za zaščito pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki nastane drugim osebam ali stvarem, ki so last drugih, zaradi napake v vašem izdelku.

Zavarovanje poklicne
odgovornosti

Zavarovanje t.i. »poklicnih odgovornosti« pomeni nadgradnjo oziroma razširitev zavarovanja splošne odgovornosti pri sledečih dejavnostih:
  • poklicna odgovornost v zdravstvu,
  • poklicna odgovornost za finančno in računovodsko in pravno področje, zavarovalne in nepremičninske posrednike, organe vodenja in nadzora in druge poklice, kjer lahko zaradi strokovne napake pride do čiste premoženjske škode.