Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Prevozniki ste v času prevoza blaga izpostavljeni številnim nevarnostim na cesti, zato je nevarnosti izpostavljeno tudi blago, za katerega ste odgovorni. Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu je namenjeno cestnim prevoznikom v domačem in mednarodnem prometu, ki želite preprečiti morebitno škodo in dodatno zavarovati svoje poslovanje.

O zavarovanju

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije zakonsko odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).

Zavarovanje krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu kot prevozniku zaradi prometne nesreče, ki ima za posledico lahko:

 • popolno ali delno fizično izgubo blaga,
 • poškodbo blaga ali
 • zamudo pri izročitvi blaga, prevzetega na prevoz.

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z Zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Prihranki

 • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostali individualni popusti

Sklenite Zavarovanja prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu.

Naročite ponudbo

Podrobno

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije škodo, ki lahko izhaja iz prevozniške odgovornosti v domačem ali mednarodnem prometu, kritje pa se nanaša le na prevoze, opravljene na območju, ki je dogovorjeno s pogodbo.

Zavarovanje lahko z dodatnimi kritji popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako poskrbite za optimalno zavarovanje.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu ne velja v primeru:

 • prevozov denarja, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih,
 • zavarovančeve namerne povzročitve škodnega dogodka,
 • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
 • zavarovančevega zavedanja o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti, in
 • če dodatno kritje ni bilo posebej dogovorjeno ter za to tudi ni bila obračunana dodatna premija.

Skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejše izključitve navedene v zavarovalnih pogojih.