Zavarovanje poklicne odgovornosti

Kot strokovnjak odgovarjate za škodo, ki izvira iz opravljanja vaše poklicne dejavnosti. Z Zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.

O zavarovanju

Zavarovanje poklicne odgovornosti je namenjeno različnim poklicnim skupinam – podjetjem in posameznikom, kadar gre za višjo stopnjo tveganja poklicne odgovornosti.

Zavarovanje poklicne odgovornosti je namenjeno naslednjim skupinam poklicev:

 • zdravstvo (zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, lekarnarji in drugi),
 • projektiranje in gradbeni nadzor (projektanti, nadzorniki, revidenti, svetovalci in drugi),
 • finančno in računovodsko področje (računovodje, davčni svetovalci, revizorji in drugi),
 • pravno področje (odvetniške družbe in odvetniki, notarji, pravni svetovalci in drugi),
 • področje posredništva (nepremičninski in zavarovalni posredniki) in
 • menedžerji (D & O; člani organov upravljanja in nadzora).

V sklopu Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti pri AS ponujamo tudi zavarovanje poklicne odgovornosti za čiste premoženjske škode in druge poklicne odgovornosti.

Prednosti

 • Pri AS preverimo, ali so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni.
 • Ubranimo vas pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki.
 • Nadomestimo škodo pri upravičenih odškodninskih zahtevkih, in sicer v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja.

Prihranki

Sklenite Zavarovanje poklicne odgovornosti in pridobite popuste:

 • Finančne popuste na takojšnje plačilo letne premije
 • Popuste na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostale individualne popuste

Sklenite Zavarovanje poklicne odgovornosti

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja poklicne odgovornosti.

Naročite ponudbo

Podrobno

Zavarovanje poklicne odgovornosti krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih naročniki uveljavljajo proti zavarovancu zaradi:

 • napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) strokovnjaka pri opravljanju njegove poklicne dejavnosti, ki je zavarovana z zavarovalno pogodbo in ima za posledico premoženjsko škodo oziroma poškodovanje ali smrt oseb.

Podrobnosti zavarovanja poklicne odgovornosti so opredeljene v sami pogodbi in so odvisne od poklicne dejavnosti, zavarovane s pogodbo. Lahko pa se dogovorite tudi za sklenitev dodatnih kritij poklicne odgovornosti in tako zavarovanje popolnoma prilagodite svojim potrebam.

Zavarovanje poklicne odgovornosti ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma oziroma v primeru:

 • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
 • zavedanja zavarovanca o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti, in
 • če dodatno kritje ni bilo posebej dogovorjeno ter za to tudi ni bila obračunana dodatna premija.
 • Skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejše izključitve navedene v zavarovalnih pogojih.

Kontakt

Za ponudbo in dodatne informacije nas lahko pokličete na spodnje telefonske številke:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon GSM E-mail
         

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: