Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti je namenjeno podjetnikom, ki izvajate kakršnokoli dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za morebitne odškodninske zahtevke tretjih oseb.

Z zavarovanjem odgovornosti zaščitite svoje celotno premoženje pred odškodninskimi zahtevki s strani tretjih oseb. Vaše premoženje bo zavarovano tako, da vam bomo povrnili morebitne odškodnine tretjim osebam.

O zavarovanju

S svojim poslovanjem lahko vplivate na zdravje, življenje in tudi premoženje drugih oseb. Zato se s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti iz dejavnosti zaščitite pred nepredvidenimi finančnimi izdatki in obveznostmi, ki za vas lahko predstavljajo visoke zneske in vplivajo na vaše poslovanje.

Zaščitite svoj ekonomski interes! Eden od načinov je zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, kjer v primeru odškodninskih zahtev tretjih oseb te namesto vas prevzame AS.

Poskrbite torej za preventivo in ne čakajte brezskrbno na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.

Prednosti

 • Pri AS preverimo, ali so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni.
 • AS nadomesti škodo pri upravičenih odškodninskih zahtevkih v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja oziroma vas brani pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki.

Prihranki

 • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostali individualni popusti

Sklenite Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

Naročite ponudbo

Podrobno

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti krije:

 • Škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, na primer nesreče, ki izvira iz nevarnostnega vira, dogovorjenega s pogodbo, in ima za posledico poškodovanje oseb ali stvari.
 • Odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zemljišč, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene dejavnosti, dogovorjene s pogodbo.
 • Odgovornost zavarovanca iz posesti oglasnih tabel in napisov za lastno oglaševanje, iz posesti osebnih in tovornih dvigal, kot naročnika ali izvajalca gradbenih del (nova gradnja, preurejanje, popravljanje, vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne presegajo zneska 15.000 EUR.

 • Delodajalčevo odgovornost: za odškodninske zahtevke v primeru telesnih poškodb, obolenja ali smrti zaposlenega ali poškodovanja stvari zaposlenih.
 • Proizvajalčevo odgovornost: za odškodninske zahtevke v primeru škode, ki nastane kot posledica nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec dal v promet, ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.
 • Odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi: za odškodninske zahtevke v primeru poškodovanja ali izginotja stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi zaradi popravila, obdelave, predelave ali hrambe.
 • Odgovornost za poškodovanje motornih vozil, ki jih ima zavarovanec na skrbi: za odškodninske zahtevke v primeru poškodbe, uničenja, izgube ali izginotja motornih vozil in prikolic, njihovih sestavnih delov in stvari, ki se nahajajo v njih, za kar odgovarja zavarovanec kot shranjevalec motornih vozil.
 • Odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih se izvaja dejavnost: za odškodninske zahtevke v primeru poškodovanja stvari, med katere štejemo tako premičnine kot nepremičnine, če je vzrok škode v delu na njih ali delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, čiščenja in podobno).
 • Odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah: za odškodninske zahtevke v primeru poškodovanja, uničenja, izgube ali izginotja motornih vozil strank zavarovanca, danih v hrambo, servisiranje ali popravilo.
 • Odgovornost za poškodovanje stvari pri prekladanju ali skladiščenju: za odškodninske zahtevke v primeru poškodovanja stvari v času skladiščenja, manipulacije (nakladanje, razkladanje, prekladanje, deponiranje) ter prevoza in prenosa na območju skladišča.
 • Odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki ne izhaja iz strokovne napake: za odškodninske zahtevke v primeru škode, ki niso poškodovanje oseb ali poškodovanje in izginotje stvari ter njihove posledice.
 • Odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja: za odškodninske zahtevke v primeru škode, povzročene z onesnaženjem zraka, zemlje ali vode.

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma oziroma v primeru:

 • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
 • zavedanja zavarovanca o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali proti navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti in
 • odškodninskih zahtevkov iz naslova dodatnih kritij, če ta niso posebej dogovorjena na polici in če zanje ni obračunana dodatna premija.

Kontakt

Za ponudbo in dodatne informacije nas lahko pokličete na spodnje telefonske številke:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon GSM E-mail
Koper Leonida Romanello (05) 6643 023 040 424 919 leonida.romanello@as.si
Postojna Damjana Blažek Suša (05) 7003 050 051 303 440 damjana.blazek@ as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Mojca Flis Presečnik (03) 4253 540 031 389 668 mojca.flis-presecnik@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 2283 330 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si
marjan.balazic@as.si