Zavarovanje kredita

Zavarovanje ščiti kreditojemalca v primeru, da zaradi nepredvidljivih dogodkov kot sta izguba zaposlitve ali nezmožnost za delo ne morete več odplačevati mesečnih obrokov kredita.

Naročite svetovalca

O zavarovanju

Kreditna zavarovanja AS so namenjena vsem, ki se odločate za najem novega kredita ali kredit že odplačujete.

Zavarovanje ščiti kreditojemalca v primeru, da zaradi nepredvidljivih dogodkov kot sta izguba zaposlitve ali nezmožnost za delo ne morete več odplačevati mesečnih obrokov kredita. Za obdobje, za katero ste zavarovani, zavarovalnica poravna obveznosti kredita in od vas ne terja ničesar več.

Zavarovalna pogodba se lahko sklene za čas trajanja kreditne pogodbe, vendar največ do 7 let oziroma, če preostala doba kreditne pogodbe ne presega dobe 7 let.

Najvišji znesek mesečne obveznosti iz kreditne pogodbe ne sme presegati 400 EUR. Stanje glavnice oziroma stanje kredita pa ne sme presegati zneska 50.000 EUR.

S tem zavarovanjem se lahko zavaruje obveznost (anuiteto v celoti ali delno) po kreditni (leasing) pogodbi in sicer za primer:

Izgube zaposlitve

Zavarovanje krije izgubo zaposlitve zavarovanca zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delodajalca. Zavarovalnica plača zavarovancu višino rednih obveznosti (anuiteto, obrok) za vsak mesec brezposelnosti posebej. Zavarovanec pa mora za vsak mesec brezposelnosti dostaviti zavarovalnici potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o brezposelnosti.

Zavarovanje se v celotnem obdobju odplačevanja kredita lahko sklene za:

  • 12 mesecev brezposelnosti ali
  • 18 mesecev brezposelnost ali
  • 24 mesecev brezposelnosti.

Trajne nezmožnosti za delo

V primeru, ko zaradi poškodbe ali bolezni niste več zmožni opravljati dela oziroma ste postali delovni invalid I. kategorije, vam zavarovanje krije delež preostanka dolga kredita od tega dne dalje.

Smrti zaradi nezgode

  • Zavarovana nevarnost je neplačilo kredita zaradi smrti kreditojemalca zaradi nezgode.
  • Zavarovalnica krije preostanek neodplačanega kredita na dan nastanka zavarovalnega primera.

Kako sklenete zavarovanje?

Ob sklenitvi izpolnite vprašalnik in nam dostavite dokumentacijo (kopija kreditne pogodbe, dokazilo delodajalca o zaposlitvi). Zavarovalna pogodba se lahko vinkulira v korist banke, pri tem pa zavarovalnica zavarovalnino nakaže direktno banki.

Naročite svetovalca