Zavarovanje glasbil

Zavarujejo se glasbeni instrumenti, njihovi kovčki, elektroakustični aparati s pripadajočo opremo in druge podobne stvari.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije vso škodo, ki nastane zaradi:

  • uničenja,
  • poškodovanja ali
  • izginotja zavarovanega predmeta.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje se sklene na dejansko vrednost, kar pomeni, da je osnova za določitev vrednosti njihova nabavna vrednost, ki se zmanjša za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za redke instrumente, ki so jih izdelali priznani mojstri, se zavarovalna vrednost lahko določi tudi na osnovi cenitev strokovnjakov.

Zavarovanje velja za zavarovane predmete, ki se nahajajo na kraju zavarovanja. Z doplačilom premije so predmeti zavarovani tudi med:

  • prenašanjem,
  • prevozom in
  • na drugih krajih.

Območje kritja je Slovenija, s posebnim dogovorom ga je možno razširiti na ves svet.