Skip to Content

Splošne informacije

pon-pet od 8:00 do 18:00

080 11 10

Iz tujine: +386 5 664 35 00

Avto in Dom Asistenca

24 ur na dan

080 28 28

Iz tujine: +386 1 518 47 47

Zdravstvena asistenca v tujini

24 ur na dan

(Coris AS)

Iz tujine: +386 1 519 20 20

Center Zdravje AS

pon-pet od 8:00 do 18:00

080 81 10

Dom AS

Dom je veliko več kot le lepo stanovanje ali velika hiša. Dom je varno zavetje za vas in vaše najbližje. Poskrbite za svojo največjo dragocenost in ga ustrezno zavarujte.

Naročite svetovalca

Izbirate lahko med naslednjimi paketi: ožji, optimalni, standardni in nadstandardni, ki se razlikujejo glede na obseg kritij in zavarovalnih vsot, razširite pa jih lahko s posameznimi dodatnimi kritji. 

Pri izbiri zavarovanja vas bomo prepričali s paketnimi popusti, ugodno ceno in brezplačno stanovanjsko asistenco. Zavarovanje Dom AS ne velja za zavarovanje pridobitnih dejavnosti.

Možnosti

Zavarovanje nepremičnin

V primeru uničenja ali poškodbe boste svoje stanovanje, hišo, kmetijo, počitniško hišo, garažo ali bazen hitro spet obnovili in uživali v svojem miru.

Zavarovanje premičnin

Poleg stanovanjske opreme lahko zavarujte tudi izbrane predmete, vrednostne papirje, gotovino, dragocenosti in umetniške zbirke.

Zavarovanje kmetijskih premičnin

Zavarujete lahko živali, zalogo pridelkov in krmil, stroje, naprave, traktorje in drugo mehanizacijo, ki imajo izjemno vrednost za uspešno delovanje kmetije.

Razširitve kritja

Za celovito zaščito doma priporočamo obogatitev izbranih paketov s široko paleto dodatnih kritij.
Dodatno se lahko zavarujete tudi za nevarnost potresa.

Izbirate lahko med naslednjimi paketi: ožji, optimalni, standardni in nadstandardni, ki se razlikujejo glede na obseg kritij, razširite pa jih lahko s posameznimi dodatnimi zavarovanji.

Optimalni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požara, strele, eksplozije, padca zračnega plovila, udarca zavarovančevega motornega vozila, manifestacij, demonstracij, viharja, toče, izliva vode, vdora meteorne vode, padca drevesa, zemeljskega plazu, teže snega in snežnega plazu.

Več kritij imate, bolj varen bo vaš dom. Nadstandardni paket tako poleg vseh naštetih nevarnosti vključuje še:

 • posredni udar strele na instalacijah, vandalizem in izginotje posameznih delov zgradbe.

Zavarovanje lahko dodatno razširite še za primer poplave in potresa.

Izbirate lahko med naslednjimi paketi: ožji, optimalni, standardni in nadstandardni, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij.

Optimalni paket pri premičninah krije škodo, ki nastane na vaši stanovanjski opremi in osebnih predmetih, v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požara, strele, eksplozije, padca zračnega plovila, udarca zavarovančevega motornega vozila, manifestacij, demonstracij, viharja, toče, izliva vode, vdora meteorne vode, padca drevesa, zemeljskega plazu, teže snega, snežnega plazu, vloma in ropa, poplave.

Optimalni paket vključuje tudi naslednje razširitve kritij: 

 • posredne in druge stroške, kot so večji stroški čiščenja, rušenja in odvoza, stroški zamenjave ključavnic, najema nadomestnega stanovanja, izgube najemnine, ponovne izdelave osebnih in drugih dokumentov, stroški zaradi zlorabe bančne kartice;
 • uničenje pleska, poslikav in oblog;
 • razbitje stekel stanovanjske zgradbe;
 • razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel;
 • uničenje živil v zamrzovalnikih;
 • iztek tekočine in
 • posredni udar strele na gospodinjskih aparatih.

Paket obsega tudi zavarovanje odgovornosti na območju Evrope in družinsko nezgodno zavarovanje.

Tudi premičnine lahko dodatno zavarujete za nevarnost potresa.

Izbirate lahko med naslednjimi paketi ožji, optimalni, standardni in nadstandardni, ki se razlikujejo glede na obseg kritij. Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • kmetijsko opremo,
 • stroje in naprave, vključno s samohodnimi stroji do 6 kW,
 • seno,
 • slamo,
 • koruznico,
 • zalogo kmetijskih pridelkov in krmil,
 • živali na kmetiji,
 • traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo nad 6 kW (8,16 KM),
 • priključke za omenjene stvari in
 • drugo.

Za celovito zaščito nepremičnin ali premičnin priporočamo sklenitev optimalnega paketa, ki že vključuje celo vrsto razšitev kritij, za katere pa lahko  zavarovalno vsoto še povišate. Poleg tega lahko optimalni paket razširite tudi z dodatnimi razširitvami kritji, kot so:

 • pogin živali zaradi nezgode,
 • razbitje posebnih stekel,
 • strojelom gospodinjskih aparatov in naprav,
 • strojelom instalacij,
 • motorna vozila in samohodni delovni stroji do 6 kW,
 • družinsko nezgodno zavarovanje,
 • medicinski pripomočki in proteze in
 • glasbila.

Zavarovanje krije uničenje ali poškodbe, ki nastanejo neposredno zaradi delovanja potresa. Slovenija je razdeljena v štiri območja z različno potresno izpostavljenostjo.

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem stoji zavarovani objekt,
 • leta gradnje zavarovanega objekta,
 • soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšize), ki je lahko 2 % ali 5 %; višja soudeležba zavarovanca pri škodi pomeni nižjo premijo za zavarovanje potresa.

Oprostitev plačila premije

Zavarovanje oprostitve plačila premije vam omogoča, da v primeru brezposelnosti ali daljše bolniške odsotnosti nimate skrbi s plačilom zavarovanja. V takšnih nepredvidenih situacijah bomo za plačilo premije vašega zavarovanja Dom AS poskrbeli mi.

Informativni primer

Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar, ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge, električne instalacije ter predmeti v hiši.
Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje.

Peter za zavarovanje svoje stanovanjske hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR, letno plačuje 377,26 EUR oziroma 31,44 EUR na mesec.

 

 • Petrova družina ima urejeno zavarovanje Dom AS (nadstandardni paket) in Maxi stanovanjsko asistenco
 • Družini so bili povrnjeni stroški v skupni vrednosti 154.000 EUR

Stroški

Stroški popravila

ostrešje, kritina, fasada, okna, parket, električne napeljave, beljenje

110,000 €
Stroški rušenja, čiščenja in odvoz zgorelin 9,500 €
Stroški uničenih premičnin

pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila

30,000 €
Odvoz uničenih stanovanjskih premičnin 2,000 €
Stroški selitve in najemnine 2,500 €
SKUPAJ 154,000 €

Image

Ugodnosti

Paketni popusti

Več sklenjenih zavarovanj pri AS-u vam omogoča dodatne paketne popuste.

Dodatne ugodnosti lahko pridobite tudi s sklenitvijo več zavarovanj na eni polici. Ponujamo vam popuste na višino premije, trajanje zavarovanja ali takojšnje plačilo.

Brezplačna stanovanjska aistenca

Stanovanjska asistenca vam omogoča, da brezplačno, brez dodatnih stroškov in poti, 24 ur na dan in vse dni v letu pridobite pomoč pri nujnem popravilu ali sanaciji škode, nastale v vašem domu. Zagotavlja vam brezplačno organizacijo obrtniške pomoči in kritje prve ure dela in potnih stroškov obrtnika.

Pogosta vprašanja

Preberite tudi

3 koristi zavarovanja za dom, ki jih morda ne poznate

Ali veste, da zavarovanje za dom ne skrbi samo za vašo nepremičnino, pač pa tudi za vse v njej, tudi takrat, ko vas ni doma?

Pomoč obrtnika 24/7

Preverite, v katerih primerih okvar v domu je takojšnja pomoč strokovnjaka neprecenljiva.

Kako prihraniti pri varčevanju z energijo

Že z majhnimi spremembami v življenjskih navadah in razvadah lahko naredimo bistveni premik k ekološki ozaveščenosti in prihranku energije ter stroškov.