Informacija o obdelavi osebnih podatkov

V zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. S temi informacijami vas želimo seznaniti, da kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v zavarovalnici.

Vaše podatke hranimo in obdelujemo za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju ter da vam lahko nudimo vse druge storitve, ki jih od nas želite in pričakujete. Pri tem skrbno upoštevamo vašo pravico do zasebnosti in želimo, da ste seznanjeni z vašimi pravicami in o obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Upravljavec osebnih podatkov je vaša zavarovalnica - družba Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper.

Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v Adriaticu Slovenici d. d. dostopajo in jih obdelujejo tudi naši skrbno izbrani zunanji izvajalci storitev oz. obdelovalci, ki so z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Od obdelovalcev zahtevamo, da osebne podatke obdelujejo v skladu z načeli in ob izvajanju tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih določata GDPR in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

V zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb o zavarovanju obdelujemo vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih, o zavarovalnih primerih ter o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine, kot to določa Zakon o zavarovalništvu.

Poleg naštetih obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih pridobimo v drugih komunikacijah z vami - ne samo kot zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem, oškodovancem, temveč tudi kot z drugim posameznikom (npr. kot potencialno stranko v okviru promocijskih dogodkov, nagradnih igrah ipd.); osebne podatke, posredovane iz povezanih družb v Skupini AS (samo v primeru, če za to obstaja pravna podlaga); ter osebne podatke, za katere podate posebno privolitev, da jih obdelujemo tudi za druge namene.

Za osebni podatek velja katerakoli informacija v zvezi z vami, kot je na primer vaše ime in priimek, naslov, pošta, datum rojstva, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, ter tudi vsi drugi podatki, ki lahko opredelijo identiteto posameznika in ki se nanašajo nanj.

Vaše osebne podatke obdelujemo na zakonski podlagi v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in z določbami Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo poslovanje zavarovalnice.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za pred-pogodbene in pogodbene namene je sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je določena v GDPR, z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z ZZavar-1 in drugimi predpisi s področja zavarovalništva. Te predpise upoštevamo tudi v primeru, če v zvezi s sklenjenimi pogodbami obdelujemo posebne vrste osebnih podatkov (npr. zdravstveni podatki v povezavi s sklepanjem ali izvajanjem nezgodnih, zdravstvenih in življenjskih zavarovanj).

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb. Te obdelave so na primer potrebne:

 • iz pravnih razlogov (npr. uveljavljanje odprtih terjatev);
 • iz poslovnih razlogov (npr. ukrepi v primeru kršitev pogodbe);
 • iz varnostnih razlogov (npr. preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov);
 • iz trženjskih razlogov (npr. neposredno trženje; oglaševanje naših storitev in storitev drugih družb v Skupini AS, kot tudi za raziskave trga in ankete);
 • za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov;
 • za preprečevanje in ugotavljanje zlorab in kaznovalnih ravnanj; še posebej obdelujemo podatke za prepoznavanje znakov, ki bi lahko kazali na zlorabo sklenjenih zavarovanj.

Prav tako vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. To vključuje naše obveznosti za izpolnjevanje nadzorstvenih zahtev, davčnih obveznosti kakor tudi naših zahtev po svetovanju oziroma preučevanju potreb in zahtev naših strank.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve, najpogosteje v primerih, ko nam svojo privolitev podate v okviru naših promocijskih dogodkov, nagradnih igrah in podobno. Če ste član AS Kluba ugodnosti, vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Pravili AS Kluba ugodnosti.

Vaše podatke obdelamo za sklenitev zavarovalne pogodbe, za izstavitev računa za plačilo premije in za izplačilo naše obveznosti, ko imate škodo.

Če želite biti zavarovani pri nas, potrebujemo vaše podatke za sklenitev zavarovalne pogodbe in za oceno tveganja, ki ga prevzamemo s sklenitvijo zavarovanja. Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe vaše podatke obdelujemo za izdelavo vaše police in za izstavitev računa za plačilo premije. Ob uveljavljanju zahtevkov iz zavarovalne pogodbe potrebujemo dodatne informacije in podatke, na podlagi katerih lahko ocenimo obseg in višino naše obveznosti, ki izhaja iz nastalega zavarovalnega primera po sklenjenih zavarovalnih pogodbah. Sklenitev oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe brez obdelave vaših osebnih podatkov ni mogoča.  

Vaše podatke obdelamo tudi zato, da skladno z zakonom preprečujemo pranje denarja in financiranje terorizma ter obravnavamo sume zavarovalniških goljufij ali prevar.

Če ste naša stranka, vaše osebne podatke hranimo v naših zbirkah osebnih podatkov in jih obdelujemo poleg prej omenjenega sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb tudi za izterjavo neplačanih obveznosti iz zavarovalnih pogodb ter uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic in obveznosti, vključno s preiskovanjem morebitnih zavarovalniških goljufij ali prevar, kot tudi za preverjanje politične izpostavljenosti oseb po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Ko vam bomo želeli svetovati in pripraviti zavarovanje, ki bo kar najbolj po vaši meri, bomo zaprosili za potrebne podatke vas osebno.

Preden sklenete zavarovalno pogodbo z nami, vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe ugotavljanja vaših interesov in zahtev v okviru pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe ter za ocenjevanje primernosti in ustreznosti naše zavarovalne storitve oziroma produkta za vas ter za izdajo osebnega priporočila oziroma za izvedbo našega svetovanja na podlagi poštene in osebne analize. Podatke za ta namen pridobivamo neposredno od vas, pri tem pa izpolnjujemo tudi našo zakonsko obveznost.

Razvoj zavarovanj in izboljšanje naših storitev ter poročanje nadzornikom temelji na obdelavi vaših podatkov.

Vaše osebne podatke potrebujemo tudi za zavarovalno-statistične obdelave, potrebne za razvoj novih zavarovalnih produktov ali za izpolnitev naših zakonskih obveznosti in zahtev nadzornih organov. Dodatno obdelujemo nekatere podatke iz vseh obstoječih pogodb, sklenjenih pri nas, da lahko ocenimo celoten odnos z našimi strankami, npr. kako svetovati našim strankam pri spremembah ali dopolnitvah sklenjenih zavarovalnih pogodb. Ti podatki so tudi podlaga za naše storitve, ki jih ponujamo.

Našim strankam želimo ponuditi storitve, ki gredo v korak s časom. Zato posodabljamo zavarovanja in vaše podatke obdelujemo, da vas lahko seznanjamo o novostih, ki vas zanimajo, ter vam omogočimo sodelovanje v naših promocijskih akcijah.

Ker želimo bolje razumeti zahteve in potrebe naših strank, obdelujemo vaše osebne podatke tudi za naše zakonite interese kot so:

 • dvig kakovosti, posodobitev in prilagoditev zavarovalnih storitev/produktov posamezniku ter druge izboljšave našega poslovanja v korist naših strank;
 • ugotavljanje uporabniških trendov;
 • pošiljanje sporočil o naših zavarovalnih produktih, prilagojenih interesom naših strank;
 • ugotavljanje učinkovitosti naših promocijskih kampanj in oglaševanj;
 • preprečevanje kršitev varstva in zlorab podatkov.

Zakoniti interesi so naši interesi, vezani na izvajanje zavarovalniške dejavnosti na prijazen in varen način, skladen s predpisanimi zahtevami. Naš interes je, da vas z namenom sklepanja in izvajanja zavarovanj obveščamo o novostih v naši ponudbi, ki se nanašajo na vaša zavarovanja in druge sorodne zavarovalne produkte. Vaše osebne podatke, s katerimi upravljamo, obdelujemo tako, da v okviru vaših komunikacij in postopkov z nami varujemo vaše interese, temeljne pravice in svoboščine ter zagotavljamo varno uporabo podatkov, ki se nanašajo na vas. Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov skrbno pretehtamo sorazmernost predvidene obdelave s kakršnimikoli pozitivnimi ali negativnimi vplivi na vas oziroma vaše pravice z vidika varstva osebnih podatkov.

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne zavarovalne zaščite je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov.

Če vaše osebne podatke pridobimo o vas, kot od naše stranke, želimo prilagajati našo ponudbo zavarovanj in drugih storitev vašim potrebam za namen sklepanja zavarovalnih pogodb in s tem povezane vaše primerne obveščenosti in vašega zadovoljstva v času, ko skladno z zakonodajo hranimo vaše podatke v naših zbirkah, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Takšni obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate s tem, da nas o vašem ugovoru obvestite na naš naslov ali preko info@as.si.

Če sodelujete v naših promocijskih akcijah (npr. nagradne igre), lahko na podlagi vaše privolitve vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe izvajanja promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili promocijske aktivnosti (npr. pravili nagradne igre). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne razloge, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade in za namene, opredeljene s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Vašo privolitev za takšno obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete s tem, da nas o tem obvestite na naš naslov ali preko info@as.si.

 

Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja!

 

Če ste član AS Kluba ugodnosti, vaše osebne podatke skupaj s soustanoviteljem AS Kluba ugodnosti (Generali Investments) obdelujemo tudi v skladu s Pravili AS Kluba ugodnosti.

Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov

Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo. Posameznik ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije. 

Izbris osebnih podatkov, obdelanih na podlagi privolitve, če jo prekličete

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih ne potrebujemo več in ki jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa zakonodaja. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Ko posameznik prekliče privolitev, ga moramo obvestiti o prenehanju obdelave osebnih podatkov .

Omejitev obdelave na podlagi privolitve posredovanih podatkov o meni zaradi zakonitih razlogov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da omejimo obdelavo v primerih, ki jih določa zakonodaja. Na primer: ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko jih ne potrebujemo več, oziroma jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo itd. Pravico imate zahtevati, da obdelujemo le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali, razen v primeru, če mora-mo te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.

Pravica, da prejmem osebne podatke, ki jih obdelujemo oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje odločitev

O sklenitvi ali prekinitvi zavarovalne pogodbe, o morebitni izključitvi posameznega tveganja ali o višini premije, ki jo morate plačati, lahko odločamo v celoti avtomatizirano na podlagi podatkov o tveganju, ki ste jih posredovali ob vložitvi vaše vloge za sklenitev zavarovalne pogodbe. Odločitve so lahko v celoti avtomatizirane na podlagi podatkov, ki ste jih posredovali o zavarovalnem primeru, in podatkov, shranjenih v vaši pogodbi (kot tudi podatkov, ki smo jih prejeli od tretjih oseb). Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz GDPR-ja.

Pozavarovalnice
Ko pri nas sklenete zavarovalno pogodbo, so naša tveganja lahko naprej zavarovana pri pozavarovalnicah. To so specializirane zavarovalnice, ki prevzemajo oz. pozavarujejo tveganja zavarovalnic. V tem primeru lahko pride do prenosa nekaterih podatkov iz zavarovalne pogodbe na pozavarovalnico (vključno s podatki iz zahtevkov). Prenos podatkov je lahko potreben, da pozavarovalnica oceni svojo obveznost iz nastalih zavarovalnih primerov in da vam nato mi lahko izplačamo zavarovalnino. 

Naši prodajni in trženjski partnerji
Če je vaše zavarovanje sklenjeno preko naših zunanjih partnerjev, ki v našem imenu izvajajo prodajo in trženje naših zavarovanj (npr. naše zunanje zavarovalno-zastopniške družbe oziroma agencije), bo vaše osebne podatke za sklenitev in izvajanje zavarovalne pogodbe obdeloval tudi naš zunanji partner, ki ima za takšna ravnanja naše pooblastilo. Z našim partnerjem si bomo izmenjevali podatke, ki so potrebni za sklepanje in izvajanje zavarovanja ter svetovanje, osebne storitve in podporo pri zavarovalnih ter finančnih storitvah.

Obdelava podatkov v Skupini AS
Znotraj Skupine AS se določene naloge pri obdelavi podatkov lahko izvajajo centralno. Vaši podatki so lahko obdelani tudi v kateri od družb Skupine AS iz naslednjih razlogov: upravljanje naslovov, za oglaševalske namene, pogodbene namene, za izterjavo neplačanih obveznosti; za skupno obdelavo poštne korespondence in podobno.

Zunanji izvajalci storitev
Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti lahko sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (obdelovalci). 

Posredovanje podatkov drugim uporabnikom
Vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov smo na podlagi zakonskih določil dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. Finančna uprava RS, sodišča, policija, stečajni upravitelji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), Slovensko zavarovalno združenje g.i.z. ter druge zavarovalnice. 

Če ste član AS Kluba ugodnosti vaše podatke za namene izvajanja storitev AS Kluba ugodnosti v skladu s Pravili AS Kluba ugodnosti posredujemo soustanovitelju AS Kluba (Generali Investments).

Posredujemo lahko samo tiste osebne podatke, ki jih posamezni organ oziroma druga oseba v vsakem posameznem primeru od nas zahteva na podlagi ustrezne pravne podlage. Če ustrezna pravna podlaga ne obstaja, vaše podatke ne bomo razkrili tretji osebi, prav tako jih ne bomo iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za sklepanje in izvajanje zavarovalnih pogodb, hranimo skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. Te obveznosti izvirajo iz Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) in druge zakonodaje. Vaše podatke hranimo med trajanjem vaše pogodbe in tudi po njenem prenehanju. Obdobje hrambe je lahko 10 let ali več. V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke, pridobljene v času pogajanj v roku 6 mesecev od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve. 

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve. 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene promocijskih aktivnosti (npr. izvedbe nagradnih iger) hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posamezne promocijske aktivnosti oz. do preklica privolitve. 

Prav tako vaše osebne podatke obdelamo za izpolnitev zakonskih dolžnosti o dokazilih in hrambi. 

Če ste član AS Kluba ugodnosti vaše podatke v skladu s Pravili AS Kluba ugodnosti hranimo za čas članstva in še 5 let po vašem izstopu iz kluba.

Učinkovito varovanje in zaščita vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, če je to mogoče;
 • usposabljanjem naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov; 
 • sprejemom ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
 • stalnim in celovitim posodabljanjem in preizkušanjem naše varnostne tehnologije in ukrepov;
 • skrbno in odgovorno izbiro naših zunanjih partnerjev (obdelovalcev);
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
 • imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO);
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke obdelovali tako, da bomo zagotovili ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi v skladu z zakonodajo.

Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite:

 • na našo brezplačno telefonsko številko 080 11 10,
 • na naš naslov Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3 a, 6503 Koper,
 • preko elektronske pošte na e-naslov info@as.si
 • registrirani uporabniki tudi preko našega e-portala Moj AS.

Za dodatna pojasnila s področja obdelave osebnih podatkov ali pritožbe glede obdelave osebnih podatkov v Adriaticu Slovenici d. d. se lahko obrnete tudi neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov dpo@as.si.

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico tudi do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija Informacije o obdelavi osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.as.si/vop, v fizični obliki pa je na voljo na vseh naših prodajnih mestih, na sedežu naše družbe, na naslovu Ljubljanska cesta 3a, Koper, naročite pa jo lahko tudi po brezplačnem telefonu 080 11 10.

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov je veljavna od 25. 5.2018 dalje.