Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.12.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 28,9995 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2442 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,5721 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,0191 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,2423 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,1242 %