Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Generali Indija - Kitajska, delniški

Generali Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.12.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,3311 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,0821 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,0217 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,8306 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,0571 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 22,6895 %