Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

KD Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.12.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 14,0370 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,4142 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,2534 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,0932 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 19,5717 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,9938 %