Nazaj

KD Indija - Kitajska, delniški

KD Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,3106 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,5852 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,3060 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,3199 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,0541 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,3667 %

Seznam poslovalnic