Sankcijska klavzula

Sankcijska klavzula - Sanction Limitation and Exclusion Clause

V kolikor je na vaši polici premoženjskega zavarovanja pod točko "Ostala določila" navedeno, da za vaše zavarovanje velja tudi Sankcijska klavzula, potem se lahko z njeno vsebino seznanite na tej strani.

V zadnjih letih je Sankcijska klavzula postala običajna v pozavarovalnih pogodbah, zato jo moramo upoštevati tudi zavarovalnice. To pomeni, da po/zavarovalnica ne bo krila škode, v kolikor bi imelo plačilo škode za posledico kršitev sankcij, ki so uvedene proti določeni državi, osebi ali subjektu.

Načeloma se z uporabo klavzule lahko srečamo pri vseh zavarovalnih vrstah, seveda pa so temu bolj izpostavljene zavarovalne vrste, katerih kritje vključuje mednarodni element.