Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.adriatic-slovenica.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. (v nadaljevanju: Adriatic Slovenica d.d.).

Znaki Adriatic Slovenica, Kirurški sanatorij Rožna dolina, Olimpijski komite Slovenije, AMZS in Generali Investments so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno v komercialne namene, je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.adriatic-slovenica.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.adriatic-slovenica.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Adriatic Slovenica d.d. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.adriatic-slovenica.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Adriatica Slovenice d.d. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Adriatic Slovenica d.d. se bo trudila, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar Adriatic Slovenica d.d. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Adriatic Slovenica d.d. se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

Adriatic Slovenica d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Adriatic Slovenica d.d. pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Adriatica Slovenice d.d. in jih Adriatic Slovenica d.d. varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in Zakonom o zavarovalništvu. Za podrobnosti glede obdelovanja vaših osebnih podatkov si oglejte Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.

Izdaja računa

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v PDF formatu.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.