AS svetuje

18.01.2019 | 2 min branja | Prosti čas

Varujte okolje, vklopite e-obveščanje

Gozdovi so zaklad. To bi lahko razumeli skoraj dobesedno, saj so gozdovi po svetu nadvse pomemben element ekosistema. Gozdovi nudijo življenjski prostor živalim, rastlinam in ljudem, vzdržujejo primerne mikro klimatske razmere, pomembna je tudi njihova zmožnost uravnavanja ravnovesja plinov v ozračju, zaradi česar se je tropskih gozdov v ekvatorskem pasu prijelo ime »zelena pljuča planeta«. 

Gozd niso le drevesa

Čeprav so najbolj raznovrstni in zanimivi tropski gozdovi, je pomemben prav vsak gozd na svetu. V vseh se namreč dogajajo procesi, ki skrbijo za krhko ravnovesje planeta. Drevesa so prava skladišča vode in ogljikovega dioksida, njihova zmožnost fotosinteze in izločanja vlage v obliki vodne pare pa igra veliko vlogo pri obstoju in delovanju mnogih drugih ekosistemov. Gozdovi so pomembni za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, od katerih so mnoge na pragu izumrtja, predvsem zaradi krčenja gozdov.

Žal pa pomembnosti gozdov v taki luči ne vidijo vsi. Nenadzorovana sečnja zaradi lesa ali prostora (obdelovalne površine in pašniki) povzroča nepopravljivo škodo ne le gozdovom, pač pa celotnemu planetu. Hitrost uničevanja je namreč kar 12 milijonov hektarjev na leto. 

Kako lahko pomagamo gozdovom?

Vedeti moramo, da bo brez gozdov podoba planeta povsem drugačna, podnebje toplejše, mnogim rastlinam in živalim pa bo zmanjkalo življenjskega prostora. Gozdovi so nam dali in nam še vedno dajejo ogromno reči, za katere mnogi sploh ne vedo. Poleg lesa so med »gozdnimi« dobrinami tudi zdravila in živila. 

Če se bomo zavedali pomembnosti gozdov, upravljanja z njimi, pomlajevanja in čiščenja (žled, škodljivci) in o tem učili tudi svoje otroke, nam bo morda uspelo gozdove ohraniti. Korak v tej smeri je tudi skrb za varčno uporabo papirja, ki ga v kar 35 % dobimo iz posekanih dreves. Reciklaža papirja in prehod na brezpapirno komunikacijo ter poslovanje sta še dva načina, s katerima lahko k temu prispeva vsak od nas. 

Odgovorno ravnanje do naših gozdov z vklopom e-obveščanja

V Adriaticu Slovenici dodajamo svoj prispevek k manjši porabi papirja z razvojem in vzpostavitvijo informacijske podpore procesom, ki omogočajo poslovno obveščanje strank v elektronski obliki. S tem namenom smo omogočili strankam enostavno e-komunikacijo z zavarovalnico.

Vabimo vas, da vklopite e-obveščanje tudi vi! Z vklopom e-obveščanja pomembno vplivate na svoje življenje in življenje vseh prihodnjih generacij. Manj papirja, več gozdov! 

4 odlični razlogi za vKLOP e-obveščanja: 

  • Prejemanje obvestil o svojih zavarovanjih, tudi položnic, po elektronski poti. 
  • Sporočila vas bodo čakala vedno na istem mestu - 24/7.
  • Postavitev klopc ljubezni iz slovenskega lesa – za vsak vklop bo AS prispeval 4 evre. 
  • Pogozdovanje hrastovih dreves – za vsako postavljeno klopco ljubezni, bo AS posadil novo hrastovo drevo. 

Ne čakajte! Okolje vam bo hvaležno. 

Več o e-obveščanju

Vklopite e-obveščanje, poenostavite svoje poslovanje z zavarovalnico in prispevajte k ohranjanju narave.

Preberite več