AS svetuje

09.11.2018 | 3 min branja | Pokojnina , Podjetje

Zakaj je odločitev za pokojninsko varčevanje za podjetje davčno ugodna?

Če je podjetje kot avto, ki ga vozi lastnik, je pogled naprej, skozi vetrobransko steklo, predvsem njegova domena. Knjigovodstvo in računovodstvo ob koncu leta poskrbita za pogled v vzvratno ogledalo. Pogled nazaj pa bo bistveno prijetnejši, če že zdaj, zaradi vključitve zaposlenih v pokojninsko varčevanje, lahko načrtujemo zmanjšanje davka na dobiček in učinkovitejše nagrajevanje zaposlenih. 

Varčevanje za dodatno pokojnino ima več prednosti za podjetje

Podjetje z vključitvijo zaposlenih v kolektivno pokojninsko varčevanje poskrbi za finančno in socialno varnost zaposlenih na dolgi rok. S tem jih nagradi in motivira, obenem pa podjetje optimizira svoje poslovanje, ker izkoristi davčne olajšave.

Od kod izvirajo prihranki za delodajalca?

Razlika med povišanjem bruto plače in vplačili v pokojninsko varčevanje je velika. Podjetje namreč nagradi zaposlene z vplačili v dodatno pokojnino bistveno ugodneje, kot če bi enak znesek namenjalo povišanju bruto plače zaposlenemu. 

Poglejmo primer: Če želi podjetje zaposlenemu (ki ima 1.500 evrov bruto plače) povišati plačo za 25 evrov (bruto 1), mora plačati še 16,1 % prispevkov. Končni strošek za podjetje tako znaša 29,03 evra (bruto 2), delavec pa prejme le 14,22 EUR izplačila, drugo so prispevki. 
Če pa podjetje teh 25 evrov nameni delavcu za pokojnino in jih nakaže na njegov pokojninski račun, ga nagradi, pri tem pa prihrani stroške za prispevke in še več. Celotna premija, ki jo nameni za vplačilo delavcu, se podjetju prizna kot davčna olajšava pri davku od dohodkov pravnih oseb in pri davku od dohodka iz dejavnosti.

Kako poenostaviti postopek vključitve v pokojninsko varčevanje? 

Tatjana Majer, vodja prodaje pokojninskih zavarovanj, svetuje: "Podjetje, ki razmišlja o pokojninskem načrtu, skupaj z zavarovalnico sestavi možne scenarije vplačevanja, za vse ostalo poskrbi zavarovalnica, tudi za predstavitev in obveščanje zaposlenih. Odločitev za vključitev vseh zaposlenih v pokojninsko varčevanje je avtomatska, razen za tiste, ki tega ne želijo. 

Katerega ponudnika izbrati, zavarovalnico ali pokojninsko družbo? 

Kombinacija prihrankov in paketnih popustov na enem mestu je le ena od prednosti sklenitve kolektivnega pokojninskega varčevanja pri zavarovalnici. Tu so še dodatne ugodnosti, ki jih pri zavarovanjih pridobi podjetje in zaposleni, kot član pokojninskega varčevanja. Zelo pomembno je tudi dolgoročno nalaganje sredstev v skladih življenjskega cikla. Ni namreč vseeno, kolikšne donose dosegajo zbrana sredstva na pokojninskih računih zavarovancev v desetih, dvajsetih ali celo štiridesetih letih.

Pokojninske sklade Adriatica Slovenice upravljajo preverjeno dobri upravitelji Generali Investments, ki na tem področju dosegajo najboljše rezultate.

 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Preberite več