Življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko

Nova kritja za vsa življenjska obdobja. Izberite le tista, ki jih vi in vaša družina zares potrebujete.

Naročite svetovalca

Nagrada Mojih financ za naj riziko zavarovanje

Revija Moje finance je maja že drugič izvedla raziskavo med zavarovalnicami pri ponudbah riziko življenjskih zavarovanj. Življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko je izbrala za NAJ riziko življenjsko zavarovanje 2018 v vseh kategorijah.

Zavarovanje Moj življenjski kasko je bilo med vsemi primerjanimi zavarovanji najugodnejše na trgu. Zavarovanci bi pri drugih ponudnikih za enako življenjsko zavarovanje plačali kar do 26 odstotkov dražjo mesečno premijo. 

Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2018 je nagrada revije Moje finance: https://mojefinance.finance.si/certifikati.

7 potreb, ki v življenju lahko predstavljajo tveganje

Gospodinjski stroški

Bi lahko shajali ob stalnih življenjskih stroških, če se poškodujete, zbolite ali celo umrete?

Hiter dostop do specialistov

Čakanje na pregled in diagnozo pri specialistu je lahko dolgotrajno. Si želite hitre obravnave pri specialistu?

Težje bolezni in invalidnost

Bolezen ali poškodba lahko doleti vsakega izmed nas. Težki trenutki pa so povezani tudi s stroški okrevanja in zdravljenja.

Izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti

Okrevanje po hudi bolezni ali poškodbi lahko traja dlje časa. Ali veste, koliko dodatnih sredstev bi potrebovali v primeru daljše bolniške odsotnosti?

Krediti in dolgovi

Ali ste vedeli, da dediči podedujejo tudi neodplačane kredite in dolgove? Želite svoje najbližje zaščititi v primeru nepričakovanih dogodkov?

Šolanje in preskrba otrok

Šolanje v Sloveniji je brezplačno, kljub temu pa v zvezi s šolanjem otrok nastajajo stroški, ki so odvisni tudi od finančnih zmožnosti posameznika.

Zapuščina

Ste kdaj pomislili, koliko sredstev bi v primeru smrti želeli zapustiti najbližjim?

Vaša zaščita za finančno brezskrbnost

Z življenjskim zavarovanjem Moj življenjski kasko lahko izberete tista kritja, ki jih vi in vaša družina danes zares potrebujete.

Specialisti z asistenco in drugim mnenjem

Na specialistični pregled v 10-ih dneh. Drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine. Velja za celo družino!

Izplačilo za zdravljenje

Če zbolite za hudo boleznijo (rak, možganska kap, infarkt …), vam izplačamo enkratno izplačilo tudi do 3-krat. Brezplačno so vključeni tudi vaši otroci!

Zdravstvena renta

Pri hudi bolezni vam izplačamo mesečno rento, ki vam pomaga pri izpadu dohodka zaradi bolniške odsotnosti.

Nezgodna renta

Če poškodba pusti hude posledice, prejmete glede na stopnjo trajne invalidnosti dogovorjeno mesečno rento.

Trajna invalidnost

Izplačamo do 300 % zavarovalne vsote, če se hudo poškodujete in postanete delni ali polni invalid.

Smrt

V primeru smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu - dediču.

Kritje Specialisti z asistenco in drugim mnenjem vam zagotavlja: 

 • specialističen pregled v samoplačnikih ambulantah v 10-ih dneh*, 
 • diagnostične preiskave,
 • zdravstvene posege v ambulantni obravnavi in
 • ambulantno fizioterapijo. 
 • drugo mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki vam pomaga odpraviti dvome v postavljeno diagnozo ali priporočeno zdravljenje. Do storitve Drugega mnenja so upravičeni tudi vaši ožji družinski člani. 
*Zavarovalnica navedeni rok zagotavlja le pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Navedeni rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstaja za to razlog na strani pogodbenega izvajalca.

 

Preberite več

Če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, bolezni s trajnimi posledicami ali pride do težke poškodbe, vam po ugotovitvi bolezni zavarovalnino izplačamo v enkratnem znesku (90 % takoj in 10 % ob izteku tega kritja). Izplačilo iz različnih skupin bolezni lahko prejmete tudi do 3-krat. Za nekatere bolezni lahko brezplačno zavarujete tudi svoje otroke do 20. leta starosti.

1. BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • Srčni infarkt
 • Obvodna operacija koronarne arterije (t. i. by-pass)
 • Operacija srčnih zaklopk
 • Operacija aorte
 • Možganska kap
 • Koronarna angioplastika

2. TEŽKE POŠKODBE IN BOLEZNI

 • Slepota
 • Večje opekline
 • Paraliza
 • Poškodba glave

3. RAKASTA OBOLENJA

 • Rak
 • Benigni možganski tumor

4. BOLEZNI S TRAJNIMI POSLEDICAMI

 • Ledvična odpoved
 • Presaditev glavnih organov
 • Multipla skleroza
 • Koma
 • HIV zaradi transfuzije krvi
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • Akutni virusni encefalitis
 • Bakterijski meningitis

Mesečno zdravstveno rento vam do 10 let izplačujemo, če zbolite za kritično boleznijo. Zdravstveno rento lahko izkoristite kar do 3-krat. V primeru najhujšega upravičencu – dediču nakazujemo enako rento do poteka zavarovanja.

Če poškodba zaradi nezgode pusti težke posledice in je invalidnosti ocenjena nad 25 % do 50 % ali celo nad 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento. V primeru najhujšega upravičenec – dedič prejema enako rento do poteka zavarovanja.

Če se tako hudo poškodujete, da postanete delni ali popolni invalid, vam nakažemo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti. Za hujše in trajne poškodbe izplačamo tudi do 300 % zavarovalne vsote.

V primeru vaše smrti denarna sredstva nakažemo upravičencu – dediču. Najbližji bodo lahko sredstva porabili za plačilo kreditov, šolanje otrok in plačilo vsakodnevnih življenjskih stroškov.

Zavarovalna vsota za primer smrti se določi na podlagi ugotovljenih potreb ob sklenitvi, zato je v prvem letu zavarovanja najvišja, nato pa se v vseh prihodnjih letih prilagodi v skladu z določenimi potrebami. Končna zavarovalna vsota je enaka vsaj višini zavarovalne vsote za smrt, namenjeni za zapuščino.

Zavarovalna vsota za primer smrti pri življenjskem zavarovanju Moj življenjski kasko

10 dodatnih možnosti, ki vašo varnost še povečajo

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

Nezgoda

 • Zlom kosti zaradi nezgode: izplačamo znesek zavarovalne vsote glede na odstotek, ki je prikazan v Tabeli zlomov kosti.
 • Dnevno nadomestilo, če zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela
 • Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode
 • Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti: premijo za Moj življenjski kasko (razen Specialistov z asistenco) plačuje AS.
 • Nezgodno zavarovanje otrok: zavarujete lahko otroke do 19. leta starosti.
 • Smrt zaradi nezgode: upravičencu izplačamo seštevek zavarovalne vsote za primer smrti in zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode.
 • Smrt v prometni nesreči: če umrete zaradi posledic prometne nesreče v roku 1 leta po nesreči, upravičencu dodatno izplačamo še zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.

Zavarovanje za primer brezposelnosti ali začasne
nezmožnosti za delo

 • Oprostitev plačila premije: če postanete brezposelni ali nezmožni za delo, za vas premijo zavarovanja plačuje AS.
 • Mesečno nadomestilo, ki se lahko sklene hkrati z Oprostitvijo plačila premije: v primeru brezposelnosti ali začasne delovne nezmožnosti vam izplačujemo mesečno nadomestilo do 24 mesecev.

Velja le za premijo Mojega življenjskega kaska (brez Specialistov z asistenco).

Skrb za zdravje

 • Preventivna storitev za zdravje: vključuje 3 različne DNK analize z osebnimi nasveti in preventivnimi priporočili.

Huda prometna nesreča s kolesom

Marku se je na poti iz službe s kolesom zgodila huda prometna nesreča. Utrpel je hude poškodbe desnega stopala in izpah rame. Potrebna je bila amputacija desnega stopala in stabilizacija ramenskega sklepa. Sledilo je dolgotrajno okrevanje. Ocenjena je bila 35 % trajna invalidnost. Marko je pred desetimi meseci sklenil življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko. Njegov načrt zaščite je obsegal kritje za primer smrti, kritje za primer invalidnosti v primerih nezgode in nezgodno rento.

AS mu je izplačal enkratno izplačilo zaradi ocenjene invalidnosti, poleg tega pa bo 20 let prejemal tudi mesečno nezgodno rento v višini 400 EUR.

Ker je bil zaradi nezgode eno leto odsoten z dela, mu je AS plačeval premijo za Moj življenjski kasko.

Če bi se Marku zgodilo najhujše, bi Moj življenjski kasko njegovi družini omogočil poplačilo kredita in plačevanje mesečnih gospodinjskih stroškov, njegova hči pa bi bila lahko brez skrbi zaključila tudi študij.

Izplačilo

Enkratno izplačilo za trajno invalidnost zaradi nezgode 17.500 €
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

(400 EUR na mesec x 20 let)

96.000 €
SKUPAJ 113.500 €

Image

Ugodnosti

 • Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog.
 • Ugodnosti pri vključitvi v program za zdrav življenjski slog MigiMigi
 • Storitev Drugo mnenje zdravnikov iz tujine za vse člane družine (zakonec ali zunajzakonski partner, otroci do 21. leta starosti in starši zavarovanca).
 • Brezplačno zavarovanje otrok za kritične bolezni do 20. leta.

Sprejmite zdrav izziv življenju!

 • Pridružite se programu Migimigi, ki izziva, motivira, nagrajuje in spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog.
 • Izboljšali boste kakovost svojega življenja, počutje ter psihično in fizično zdravje, pa tudi pripravljenost na morebitne preizkušnje, ki jih lahko prinese življenje.

 

Sprejmite izziv

Ko se zgodi

Če zbolite za eno od težkih bolezni, morate o tem pisno obvestiti zavarovalnico. Predložiti morate:

 • zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje pred in po sklenitvi zavarovanja in
 • zdravniško spričevalo, ki potrjuje obolelost za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice.

Ko pride do nezgode, morate obiskati zdravnika in poskrbeti za čimprejšnje zdravljenje. Zavarovalnici morate nezgodo prijaviti, takoj ko vam zdravstveno stanje to omogoča. Predložiti morate dokazila o nezgodi.

Vaš upravičenec mora zavarovalnici predložiti pisni zahtevek, izvod iz matične knjige umrli, dokazilo o vzroku smrti in polico. Zavarovalnino prejme v roku 14 dni po oddaji celotne zahtevane dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko lahko sklenete od 14. in 65. leta.

Zavarovanje Moj življenjski kasko je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki mu lahko priključite tudi druga kritja (kritične bolezni, nezgoda, brezposelnost in delovna nezmožnost, specialisti in drugo mnenje). Zavarovalnino prejmete, če pride do dogodka, ki je dogovorjen s posameznim kritjem, ob poteku zavarovanja se zavarovalnina ne izplača.

Za izplačilo, ki ga prejmete iz naslova življenjskega zavarovanja Moj življenjski kasko, ni treba plačati davka.

Zavarovanje krije različne športne aktivnosti (base jumping je izključen), pri katerih se obračuna doplačilo na premijo:

 • alpinizem - plezanje v navezah, v naravni steni, po ledenikih in vse druge vrste, dirke s športnimi plovili, jamarstvo,
 • kajak ali kanu na divjih vodah,
 • kajtanje,
 • letalstvo - jadralno letenje, letenje z baloni na topli zrak, letenje z motornim zmajem, letenje z zmaji, klasično padalstvo, ostale vrste letenja in upravljanja z ostalimi letalnimi napravami,
 • sankanje v bobu ali s športnimi sanmi,
 • turno in akrobatsko smučanje,
 • soteskanje,
 • downhill,
 • gorništvo nad 3000 m,
 • podvodni hokej (član kluba),
 • potapljanje (izjema potapljanje na dah),
 • bungee jumping.

Zakaj potrebujem finančno zaščito?

Vas zanima, katerim tveganjem morate glede na svoj življenjski slog in navade posvetiti največ pozornosti? Izpolnite vprašalnik in spoznajte nevarnosti, ki prežijo na vas ter načine, kako se pred njimi učinkovito zavarovati.

ŽELIM OCENO TVEGANJA

Preberite tudi

Kaj je treba vedeti ob sklenitvi življenjskega zavarovanja?

V trenutnih nestabilnih družbenoekonomskih razmerah je finančna varnost še kako pomembna. Marsikdo se sprašuje, kako naj varčuje za prihodnost, da bodo njegovi prihranki varni.

Štiri življenjske preizkušnje in kako vam jih olajša življenjsko zavarovanje

Spoznajte življenjske izkušnje, pri katerih vam finačna varnost življenjskega zavarovanja še posebej koristi. 

Varnost za vaše najbližje

Izrek »v varnem zavetju družine« ni nastal kar tako. Žal se včasih zgodi, da nepričakovani dogodki kruto in boleče posežejo v do sedaj varno družinsko življenje in pustijo hude posledice.