Vrednost enot premoženja

Back

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.1066 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.3366 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1.7303 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4.0780 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2.2035 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11.3626 %