Vrednost enot premoženja

Back

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.0710 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.9037 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2.5132 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3.3061 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1.8435 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14.2057 %