Vrednost enot premoženja

Back

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 9. 9. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov    20
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 20
Generali Amerika, delniški 15
Generali Indija - Kitajska, delniški 10
Generali Novi trgi, delniški 10
Generali Vitalnost, delniški 10
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5
Generali Rastko Evropa, delniški  5
Generali Surovine in energija, delniški 5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 12.0962 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.1457 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.8265 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7.0877 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.5687 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15.2810 %