Vrednost enot premoženja

Back

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 3. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Prvi izbor, sklad delniških skladov    20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 17
KD Amerika, delniški 15
KD Vitalnost, delniški 13
KD Indija - Kitajska, delniški 10
KD Novi trgi, delniški 10
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 5
KD Rastko, delniški  5
KD Surovine in energija, delniški 5


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11.8900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.7480 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8.4122 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.7004 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11.6327 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15.3305 %