Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 38.3000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3.3317 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 34.8117 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 23.0720 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 26.6953 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -30.9537 %