Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 32.9000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 12.8258 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.8510 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -19.3627 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8.8323 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -44.8727 %