Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund*

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 174.4600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.1656 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4.9636 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9.0102 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5.0647 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29.0671 %